sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Sankta Marta

Påvens Sankta Marta "Är vi resistenta mot eller fogliga för Guds Ord?"

Påven Franciskus under mässan

09/05/2017 12:11

”Låt oss inte stå emot den Helige Ande, låt oss vara fogliga när vi tar emot Guds Ord.” Det sa påven Franciskus under tisdagens mässa i Sankta Martas kapell klockan sju  på morgonen. Godhet, lugn och självdisciplin är resultatet hos dem som tar emot Guds Ord, och som känner till det. Påven firade mässan för de ordenssystrar som bor i Sankta Marta och som på tisdagen firade deras grundarinnas festdag, den heliga Luisa di Marillac.

Denna hjärtats inställning att vara fogliga för den Helige Ande var kärnan i påven Franciskus reflektion. Efter den helige Stefans martyrdöd bröt det ut en stor förföljelse i Jerusalem. Endast apostlarna stannade kvar medan andra troende spred sig till Cypern, Fenicien och Antiokia  - som den första läsningen ur Apostlagärningarna berättar om - för att förkunna Ordet för judarna. Några av dem började förkunna för grekerna, för "hedningarna", eftersom de upplevde att den Helige Ande drev dem till det. De var fogliga, sa påven. "Det var lekmän som förkunnade Ordet efter förföljelsen, eftersom de hade denna foglighet till den Helige Ande."

Aposteln Jakob uppmanar till att vara fogliga i att ta emot Guds Ord, i det första kapitlet av sitt brev. Det första steget på vägen mot lydnad är att välkomna Ordet med öppet hjärta. Det andra är att lära känna Ordet, känna Jesus som säger: "Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig." De känner honom för att de är fogliga för den Helige Ande.

Och sedan följer ett tredje steg, förtrolighet med Ordet: Låt oss alltid bära ​​Ordet med oss, läsa det, öppna våra hjärtan för det, för den Helige Ande gör så att vi förstår Ordet. Resultatet av denna förtrogenhet med Ordet är en skatt, och ger personen en attityd som präglas av godhet, vänlighet, mildhet glädje, frid, generositet, självdisciplin, ödmjukhet. Detta är den stil som foglighet till den Helige Anden ger, den kristna stilen.

"Det är den Helige Anden som vägleder oss att inte göra misstag, att vara fogliga. Det är motsatsen till det som den helige Stefan kritiserade ledarna för, de laglärda, som ha sa alltid hade motstått den Helige Ande. Låt oss fråga oss, motsätter vi oss den Helige Ande, eller välkomnar vi honom? Med foglighet? Resistens kontra foglighet, detta är frågan. Låt oss be om nåden att vara fogliga.

Och påven Franciskus avslutade med att notera, att det var just i staden Antiokia som vi fick vårt efternamn. Det var i Antiokia som lärjungarna kallades för kristna för första gången. 

09/05/2017 12:11