sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Heliga Stolen upprättar diplomatiska förbindelser med Myanmar

Påven och Aung San Suu Kyi - ANSA

05/05/2017 10:44

Påven Franciskus träffade på torsdagen Nobels fredspristagaren Aung San Suu Kyi, som är statsråd och utrikesminister i Myanmar, under en privat audiens i Vatikanen. Efter deras möte offentliggjordes beslutet att med en "ömsesidig överenskommelse upprätta diplomatiska förbindelser mellan Heliga stolen och Republiken av Unionen Myanmar.”

---

Samma år som den burmanska kyrkan har utlyst Fredens år, har den Heliga Stolen och Republiken av unionen Myanmar tillsammans beslutat att upprätta diplomatiska förbindelser. 

“Vi är lyckliga över detta beslut, den positiva utvecklingen och stegen som har tagits för en förändring”, säger biskopen i Pathein, mons. Hgyi. “Man märker ett visst förtroende bland folket. Den nuvarande regeringen är vid makten sedan endast ett år och för att att se förändringar i komplicerade frågor behövs det tid. Vi tackar även Aung San Suu Kyi för hennes engagemang. Folket har förtroende för henne och det finnas många personer av god vilja som arbetar för landets gemensamma väl”.

Biskopen säger att en av de främsta utmaningarna är att lösa konflikterna med de etniska minoriteterna. Strider fortsätter nämligen mellan armén och rebellgrupperna. Den 24 maj skall det hållas ett nationellt möte i Yangon för undertecknandet av ett allmänt eldupphör-avtal. “Vi hoppas”, säger biskopen, “att alla de olika etniska grupperna kan ansluta sig till det som ett verkligt steg mot den nationella försoningen. Myanmars alla invånare och religioner strävar efter fred. Landet är i behov att alla anstränger sig för att uppnå den efterlängtade freden. Även angående den känsliga frågan som rör rohingya-muslimerna i landets södra del uttrycker den katolska kyrkan sin stora solidariet med dem för deras lidande och hoppas på lösningar som respekterar deras värdighet och mänskliga rättigheter”, säger biskopen i Pathein.

“Under detta Fredens år har vi bett de troende i Myanmars alla stift att be, fasta, göra uppoffringar och bidra till att höja medvetenheten om vikten av freden för att uppnå den i landet. Vi håller seminarier och konferenser om försoningen och söker samarbetet med andra religiösa ledare”.

En av de svåra frågorna att lösa rör, enligt mons. Hgyi, konstitutionen. “Idag har vi fortfarande militärer som leder en del regeringsavdelningar och så länge som man inte ändrar på konstitutionen förblir denna situaion ett hinder på vägen för en autentisk fred. En annan utmaning är att bekämpa fattigdomen och arbeta för den ekonomiska utvecklingen som kan blomma i en fredlig situation som främjar allas välstånd. Vi ser en del framsteg och fortsätter att se på framtiden med hopp”, säger biskopen i Pathein i Myanmar. 

 

05/05/2017 10:44