sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Chile. Katolska kyrkan för Mapuchefolkets självständighet

Mapuchefolket demonstrerar - AP

04/05/2017 07:57

Acceptera den grundläggande sanningen vad gäller fredsförhandlingar med Mapuchefolket utan rädsla för olikhet och självständighet. Kommissionen för rättvisa och fred inom Chiles biskopskonferens presenterade detta förslag i Araucania i oktober 2016 men som inte togs i akt. Nu påminner ordförande för kommissionen biskopen av Temuco msgr. Héctor Vargas om detta med ett öppet brev till Chiles president och vill på nytt belysa situationen och uppmuntra till dialog med Mapuchefolket.  

Man gör en folkräkning av Mapuchefolket och biskopen skriver i brevet att tidigare folkräkningar bara har använts för att manipulera statens arkiverade siffror för att undvika skadeersättning till folket. Biskopen framhåller att katolska kyrkan står till förfogande som medlare mellan staten och Mapuchefolkets organisationer.  Vad gäller kyrkans förslag för Mapuchefolkets självständighet understryker tidigare guvernör för  Araucania att ”kyrkans röst är mycket kraftfull eftersom den berör en mycket känslig fråga för landet. Det är en kontroversiell fråga, men vi får inte vara rädda för att diskutera, ingen vill kasta bort en bit av landet. Vi vill stärka enhet samtidigt som man erkänner mångfalden.”

Biskoparna anser att politikerna slösar bort de knappa resurserna för att köpa röster medan torkan dödar folket.

04/05/2017 07:57