sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Dokument

Heliga Stolen vid FN om nedrustning av kärnvapen

Msgr. Janusz Urbanczyk - RV

03/05/2017 08:10

Heliga Stolens ständige observatör vid FN i Wien msgr. Janusz Urbanczyk sände ett budskap till första förberedande kommittén för konferensen för översyn av icke-spridning av kärnvapen 2020 som möts 2-12 maj. Han skriver om hur kärnvapen ger falsk säkerhet och påminner om att när Heliga Stolen anslöt sig till traktatet 1971 ville man förorda “säkerhet, ömsesidigt förtroende och fredligt samarbete i relationerna mellan folken. Även nu vill Heliga Stolen uttrycka sin önskan om att “arbeta för värld utan kärnvapen”.

Fram till nu har FN:s ansträngningar att skapa en säkrare värld inte varit tillfredställande. Heliga Stolen uppmanar staterna att göra konkreta framsteg med ”slutmålet att avskaffa kärnvapen” och är redo att engagera sig i denna process på ett konstruktivt sätt. Fred måste ses som en “aktiv dygd” som kräver varje individs och samhälles engagemang.

“En etik om broderskap och fredlig samexistens mellan personer och mellan folk, som man läser i påven Franciskus budskap till Världsdagen för fred. Man kan inte utgå från rädslans, våldets och instängdhetens logik, utan från ansvar, respekt och en ärlig dialog”. Msgr.  Urbanczyk påminner om påvens vädjan om “nedrustning och förbud mot och avskaffande av kärnvapen”.

Heliga Stolen stödjer ansträngningar att förhandla om skapandet av ett rättsligt bindande avtal för att förbjuda kärnvapen. Detta med tanke på den oroande situationen i Korea. Heliga Stolen stödjer FN:s ansträngningar att återuppta fredsförhandlingar om kärnvapennedrustning. Uppmaningen att garantera sina medborgares säkerhet och arbeta aktivt för en global fred riktas till politiska myndigheter.

03/05/2017 08:10