sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Syrien: Påvligt projekt för vård av krigsskadade barn

Barn i Syrien - AFP

27/04/2017 13:38

Påven Franciskus har bett ordförande för det påvliga barnsjukhuset tillägnat Jesusbarnet, Bambin Gesù, att starta ett projekt för att hjälpa den syriska befolkningen. Sjukhuset genomför nu ett projekt i Centralafrikanska republiken och nu ber alltså påven dem att fortsätta sin mission i Syrien för att hjälpa krigsskadade barn. Enoc citerar heliga moder Teresa av Calcutta: Ett litet projekt, men varje droppe gör ett hav.

Nästan 6 miljoner barn lever under ständiga bombningar och omkring 3 miljoner av dem har aldrig sett annat än krig. Projektet som ska utföras i samarbete mellan Bambin Gesù och stiftelsen Johannes Paulus II ska ge specialisthjälp till syriska barn som lider av posttraumatisk stress.  

Vid ett pågående möte vid sjukhuset i Rom talar pater Firas Lutfi, superior vid francsikanerna i Heliga landets kollegie i Aleppo om deras hjälpinsatser. Han berättar att situationen är lugnare i Aleppo men att kriget inte är slut i hela Syrien. Många städer kämpar mot våldet och särskilt barnens situation är mycket dramatisk. De har skadats värst av våld, stress och konsekvenserna av det nu sex år långa kriget. Nu arbetar man med psykologisk hjälp i olika städer i Syrien, Damaskus, Homs och Aleppo. Man arbetar främst genom konstyttringar som musik, sport och målning. Barnen i Aleppo är hundratusentals och projektet kan inte hjälpa alla men ändå ett hundratal i franciskanklostret.

Han berättar om två barns vittnesbörd. En 14-årig flicka överlevde bombningar men varje gång som hon hör oljud vill hon bara kasta sig ut från balkongen. En teckning av ett barn som begraver sin mamma och pappa och säger “Å död, jag är inte rädd för dig! Det är mycket värre att leva.”  Dessa avspeglar situationens allvar och hur barnen lever i skräck. I Syrien säger två av tre barn att de har mist någon som de höll av och de har inget hem. Många ungdomar tar droger och våld i hemmen har ökat. Många barn lider av sömnlöshet, andra har blivit stumma, skadar sig själva eller kissar på sig.

Franciskansyster Yola Girgis, superior för kommuniteten Marias obefläckade hjärtas mission i Damascus berättar att barnen saknar lekplatser, frisk luft och ro från terrorhot. Barnen lider av att många av deras pappor har lämnat dem eller fortfarande är i krigstjänst. Det saknas mediciner och tyvärr har många av barnen cancer.

Syster Yola säger att påvens initiativ ger dem mod och styrka att fortsätta. Även hon berättar om barnens teckningar som visar på stor smärta. Systrarna ser ändå barnens hopp och tillit när de dansar och sjunger med dem.

Målet med projektet förklaras av professor Federico Vigevano som är chef för avdelningen för neurovetenskap vid Bambin Gesù. De ska utbilda dem i Syrien som ska arbeta med barnen som lider av posttraumatisk stress och han berättar att dessa skador gå att läka med stor professionell hjälp. Det handlar om psykoterapi inriktad på just kriget och att individuell psykoterapi är mer effektiv än den i grupp. Men han säger att man med tanke på det stora antalet barn som det handlar om måste organisera små terapigrupper och förkorta behandlingstiden.   

Vatikanens sekreterare för statsrelationer ärkebiskop Paul Richard Gallagher säger att påvens önskan att genomföra detta projekt är ett ytterligare tecken på hans konkreta sätt att gå från ord till handling. Det är ett projekt som vittnar om hopp, även för att barnen är landets framtidshopp. Msgr. Gallagher säger att man från internationellt håll måste arbeta för en politisk och diplomatisk konfliktlösning för att få ett slut på folkets lidande. USA:s president Donald Trump har uttryckt en önskan om att träffa påven i samband med G7 i Taormina i Italien och msgr. Gallagher säger att det alltid är positivt om personer i höga ansvarsställningar utbyter idéer och uppmuntrar varandra att gå rätt väg mot fred och hopp.

27/04/2017 13:38