sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Argentinas biskopar: Nej till begränsade rättigheter för migranter

Argentinare i bön

27/04/2017 11:29

Man måste gå från fientlighet till gästfrihet säger Argentinas biskopskonferens i ett meddelande med tanke på ändringar av landets lag om migrationen och vad gäller vägran att ta emot migranter. Lagen man vill ändra på uttrycker migranters obestridliga mänskliga rättigheter som vård och social hjälp.

Lagen trädde i kraft 2004 efter år av debatter där bland andra katolska kyrkan deltog. Katolska kyrkan ser till de fattiga och de som lever i utanförskap skriver biskoparna och att just migranterna finns bland dem. Migranterna anklagas ofta för att föra med sig problem till landet men biskoparna påminner om påven Franciskus ord i sitt budskap vid Världsdagen för migranter och flyktingar 2016: ”Kyrkan står vid sidan om alla dem som anstränger sig för att skydda allas rättighet att leva värdigt”.

27/04/2017 11:29