sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Dagen för barn som utsatts för sexuella övergrepp

Föreningen Meter mot pedofili

26/04/2017 11:06

3 maj hålls Dagen för barn som utsatts för sexuella övergrepp. I samband med den hålls demonstrationer från och med tisdagen 15 april runt om i hela Italien och det hela avslutas 7 maj på Petersplatsen med Regina Coeli-bönen tillsammans med påven Franciskus.

Generalsekreterare för Italiens biskopskonferens msgr. Nunzio Galantino har sänt ett meddelande till fader Fortunato Di Noto, som är grundare och ordförande av den italienska föreningen Meter och som starkt engagerar sig i skyddet av barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp i världen.

Pedofili är ett fruktansvärt gissel som förstör barn i varje hörn av världen, idag ännu oftare på grund av sociala nätverk skriver han. Meters kamp med detta ska vara allas vår kamp för att som påven har skrivit gråter kyrkan inte bara inför de allra minsta som utsätts smärta utan för att bland syndarna finns dem som tillhör kyrkan.

I en intervju berättar fader Fortunato Di Noto att de alltid står på barnens sida för att bevara deras oskyldighet och rena hjärtan och kroppar. Han berättar att när man talar om pedofili handlar det om nyfödda barn till 13-åringar. Han vet att de inte kan rädda alla, men så många som det bara är möjligt och de själva tar hjälp av kyrkliga folkrörelser. Det är nittonde gången på 21 år som Dagen för barn som utsatts för sexuella övergrepp hålls och fader Di Noto berättar att de arbetar konstruktivt. Men hur långt har man kommit i kampen mot pedofili? Fader Di Noto säger att den fortfarande är mycket utbredd i hela världen men att man inte talar om det. En tystnad och uppgivenhet breder ut sig. Dagen för barn som utsatts för sexuella övergrepp uppmärksammas bara av katolsk media i världen, i övrigt skriver ingen om den berättar fader Di Noto. Han anser att alla måste reagera vad gäller dessa övergrepp och gå från ilska till handling och nå fram till politiker, kulturvärlden och samhället för att slå ut pedofilin. Om vi inte ser pedofili som ett brott blir kampen mot den omöjlig.

Enligt Meters senaste beräkningar finns 18 miljoner minderåriga offer för pedofili bara i Europa. Vad gäller barnpornografi online är ett tiotal miljoner barn inblandade. Fader Di Noto säger att antalet ökar dramatiskt och att det är som om man börjar acceptera barnpornografin och se den som normal. Han påminner om att pedofilin även utförs på tiotusentals nyfödda barn. Vi måste hitta en lösning på detta! Om det inte finns ett samarbete mellan världens stater och dess polis och dem som ska skydda barns rättigheter försvåras denna kamp. 

26/04/2017 11:06