sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till Maristbröderna: Samhället behöver passionerade lärare

Maristbroder med elever - AFP

21/04/2017 09:48

Utbilda med kärlek och plocka fram varje ungdoms potential. Detta är påven Franciskus uppmaning till Maristbröderna inför ordens 200-årsfirande i Colombia i september. I budskapet som sändes till Maristbrödernas generalsuperior Emili Turú Rofes fokuserar påven på utbildning av Maristbrödernas karisma och påpekar att dagens samhälle behöver trovärdiga vittnen för att bygga en bättre värld.

Att utbilda är ett uttryck för Guds godhet och barmhärtighet. Påven understryker vikten av utbildning för ungdomar som är Marianbrödernas kallelse sedan ordens grundande. Påven minns grundaren Marcellino Champagnats ord: “Utbildning är för barnet som brukande är för jorden. Hur god jorden än är ger den inget annat än rötter och ogräs om den inte harvas”. Lärarens uppgift är ett ständigt engagemang som kräver uppoffring skriver påven, men utbildning kommer från hjärtat och detta gör den annorlunda och sublim.

Den gudsvigda läraren måste alltid vara medveten om att jorden som de arbetar med och formar är helig och se kärleken och Guds avtryck i den. Påven skriver vidare om urskiljning:  Att urskilja är att objektivt och kärleksfullt känna igen den aktuella situationen och konfrontera den i en anda av alltings grund. Påven uppmuntrar Maristbröderna att med hopp öppna sig för framtiden och vandra i förnyad anda. Dagens samhälle uppmanar oss att vara principfasta och vittna om det vi tror på och på det sättet skapa en bättre värld för alla.

Påven uppmuntrar Maristbröderna att låta sig vägledas av Maria och ordens motto “Allt för Jesus genom Maria, allt för Maria genom Jesus”. Ödmjukhet, beredvillighet och tjänst, som är Marias inställning, ska även karaktärisera en god gudsvigd lärare. Påven avslutar sitt budskap att ungdomarna kommer att uppskatta dem och deras enastående sätt och de kommer att förstå att det är värt att lära sig dessa värderingar och göra dem till sina och efterlikna dem.

På Maristbrödernas hemsida publiceras även en intervju med bror Emili Turú Rofes, där han berättar om sin audiens hos påven Franciskus 10 april i år. Han talade med påven om Maristbrödernas karisma och risken att klerikalismen förstör kallelserna. Påven tackade Maristbröderna för sitt arbete med utbildning av unga och uttryckte beundran för deras insatser i Irak och Syrien, där de utbildar barn och ungdomar som har tvingats lämna hus och hem på grund av kriget.

21/04/2017 09:48