sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Katolsk tanke

Påven kallar pater Luís Dri ”den heliga prästen”

Pater Luís Dri i biktstolen - RV

21/04/2017 08:43

Kapuccinerpater Luís Dri, som liksom påven Franciskus är argentinare av italienskt ursprung, har blivit känd för att påven ofta talar om honom. Senast 2 mars, i början av fastan, gav påven hans bok med titeln ’Var inte rädda för att förlåta’ till alla präster i Roms stift.

Pater Dri bor i Buenos Aires, nära helgedomen tillägnad Vår Fru av Pompeya, och han är känd av folket som “prästen som alltid sitter i biktstolen”. Han föddes en dag efter påven emeritus Benedictus XVI.

Apropå påvens berömmande ord om honom har han sagt: “Jag inte att jag är värd berömmet. Allt började med att han var kardinal här och vi talade några gånger med varandra och sedan dess har vi kommit varandra nära. Jag uppskattade honom mycket, men jag vill klargöra att jag inte är en högt bildad person. Min skola har helt och hållet varit livet. Jag biktar hela dagen, varje dag, som pater Pio i San Giovanni Rotondo och pater Leopoldo i Padova. Jag har lärt mig handlingarnas språk av påven. När jag tar emot en botfärdig kysser jag händerna för att jag vill att den ska känna sig välkommen, hörd och medföljd.”

"Jag lärde känna påven Bergoglio år 2000” berättar pater Dri “när han kom till helgedomen för att inviga altaret. Som alltid kom han med buss – ingen har någonsin sett honom i taxi. Även den dagen lyckades ingen hitta honom för att som alltid var han i kapellet och bad till Jungfru Maria.  Jag vet att han är mycket kritiserad men jag tänker på Jesus och alla som älskade honom.”

Pater Dri kommer från en stor familj och har 10 syskon varav 9 är gudsvigda. Männen är alla kapuccinermunkar och kvinnorna är alla Mariasystrar (mercedarier). 

21/04/2017 08:43