sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Msgr Auza "Världssamfundet måste hjälpa minoriteterna i Mellanöstern"

Karta över Mellanöstern

21/04/2017 11:11

Den Heliga Stolens ständige observatör vid FN, Msgr. Bernardito Auza deltog under FN:s säkerhetsråds öppna debatt om situationen i Mellanöstern, på torsdagen i New York.

Msgr. Auza inledde med att uppmärksamma försämringen av situationen i Mellanöstern, med vad han kallade kaos och barbariska handlingar, som användningen av kemiska vapen i Syrien, och  terroristattackerna på Palmsöndagen i Egypten, liksom attacken mot civila på flykt från våld. Han sa att Libanon agerar hjältemodigt i mottagandet av miljontals flyktingar från grannländerna i konflikt, men uttryckte oro för beväpnade icke-statliga aktörer i landet utanför de libanesiska myndigheternas kontroll, något man även ser i kringliggande territorier.

Efter det talade Msgr. Auza om Israelfrågan och påminde om att den Heliga Stolen sedan 1947 har stött en tvåstatslösning för staten Israel och en palestinsk stat som bör samexistera sida vid sida i fred: ”Heliga Stolen vill upprepa sin tro på att fredsprocessen mellan israelerna och palestinierna endast kan fortsätta om det rör sig om direkta förhandlingar mellan parterna, med ett effektivt stöd från det internationella samfundet. Ledare och medborgare på båda sidor måste ha framåtsyn och mod för att göra rättvisa medgivanden, då de nuvarande ömsesidiga kraven gör det omöjligt att uppnå ett avtal. Det finns inget alternativ till en förhandlingslösning, om både Israel och Palestina ska kunna njuta av säkerhet, välstånd och fredlig samexistens, sida vid sida med internationellt erkända gränser…. Påven Franciskus uppmanar båda parter att lyssna på varandra i dialog och visa god vilja för att ge sina befolkningar den fred som deras hjärtan djupt längtar på.”

Efter det uppmärksammade msgr. Auza minoriteterna i Mellanöstern som i årtusenden har levt i fred med den muslimska majoriteten, men som nu hotas att utplånas av extremister, och han bad å den katolska kyrkans vägnar det Internationella samfundet genom FN:s säkerhetsråd att inte glömma bort dem och intensifiera ansträngningarna att stoppa terroristgrupper och folkmord.

Han påpekade även att Heliga Stolen uppmanar alla religiösa ledare till att uttala sig kraftfullt mot terror och att kontrollera sina anhängare som hävdar att de agerar i Guds namn genom terror. Ingen religiös ledare bör tolerera att man använder sig av religion för att motivera våld och kränkning av mänsklig värdighet. Han påminde om att i februari höll Al-Azhar universitetet och Heliga Stolen en diskussion i Kairo om att motverka fenomenen fanatism, extremism och våld i religionens namn. Han varnade även för vapenleverantörer som inte agerar i enlighet med internationellt överenskomna normer för vapenförsäljning: ”Det kan inte understrykas starkt nog att de flesta personer som drabbats i en väpnad konflikt är civila och civila infrastrukturer som skolor och sjukhus, vatten och matfaciliteter. 

21/04/2017 11:11