sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Polska biskopar ledsna över dåligt flyktingmottagande

Flyktingar - ANSA

20/04/2017 12:09

Ansvarig för invandringen inom Polens biskopskonferens msgr. Krzysztof Zadarko uttrycker stor sorg över att endast 4 % av det polska folket vill ta emot flyktingar från Mellanöstern.

Enligt beräkningar som har tagits fram av Cbos om den allmänna opinionen är 75% av befolkningen emot omlokalisering av Europas flyktingar från Mellanöstern och Afrika till Polen.

Men 55% av den polska befolkningen kan tänka sig att ta emot ukrainska flyktingar oavsett tro och etnisk bakgrund.

20/04/2017 12:09