sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Helgon

Påven Franciskus helgonförklarar saliga Francisco och Jacinta Marto i Fatima

Francisco och Jacinta Marto - RV

20/04/2017 16:55

När påven Franciskus besöker Fatima i samband med 100-årminnet av Jungfru Marias uppenbarelser kommer han att helgonförklara de saliga Francisco och Giacinta Marto, två av de herde barn inför vilka Jungfru Maria uppenbarade sig. Helgonförklaringen äger rum den 13 maj, dagen för den första uppenbarelsen av sex, och den dag som den katolska kyrkan firar Jungfru Maria av Fatima.

Helgonförklaringen blev officiell på torsdagsmorgonen under ett ordinarie konsistorium i Vatikanen rörande helgonförklaringsdekret. Kanoniseringen kommer alltså inte att äga rum i Rom utan i Fatima. De övriga helgonförklaringarna som påven Franciskus godkände och som kommer ske den 15 oktober i Rom är de saliga stiftsprästerna Andrea de Soveral och Ambrogio Francesco Ferro, stiftspräster; lekmannen saliga Matteo Moreira och hans 27 följeslagare, martyrer; Cristoforo, Antonio och Giovanni, unga martyrer, pater Faustino Míguez, ordensgrundare; och Angelo från Acre, kapucinerpräst.

När den helige påven Johannes Paulus II saligförklarade Jacinta och Francisco Marto under jubelåret år 2000 i Fatima talade han om hur mötet med den ”vackra frun klädd i ljus”, hade förvandlat dem.

”Francisco’s liv omvandlades radikal; verkligen på ett ovanligt sätt för barn i hans ålder. Han påbörjade ett intensivt andligt liv, med en så ihärdiga och brinnande bön att den nådde en sann form av mystisk förening med Herren. Just detta ledde honom till en växande andlig renhet, och till att uppoffra allt det han tyckte om att göra, även barndomens oskyldiga lekar.

Francisco uthärdade stort lidande som orsakades av sjukdomen som han dog av, utan att klaga”, fortsatte påven Johannes Paulus II. ”För honom verkade ingenting vara tillräckligt för att trösta Jesus; Han dog med ett leende på läpparna. I sin lilla kropp, var önskan stor att sona för syndarnas brott, han offrade si i handlingar och ord. Även hans lillasyster Jacinta, två år yngre, drevs av samma känslor.”

Vidare i sin predikan sa påven då att ”Fatimas budskap är en uppmaning till omvändelse, och en varning till mänskligheten att inte ha något att göra med djävulens lek, som med sin ”stjärt svepte med sig en tredjedel av stjärnorna på himlen och slungade dem ner på jorden." (Upp 12: 4 ). Människans slutmål är himlen, hennes sanna hem, där den himmelske Fadern i sin barmhärtiga kärlek, väntar på alla.”

”I sin moderliga oro kom Jungfru Maria till Fatima för att be män och kvinnor "att sluta att kränka Gud, vår Herre, som redan är mycket förolämpad." Det är en mors sorg som tvingar henne att tala; Det som står på spel är Hans barns öde. Av denna anledning uppmanade hon de små herdarna "Be, be mycket och gör uppoffringar för syndarna, många själar kommer till helvetet för att de inte har någon som ber och gör uppoffringar för dem."

Påven Johannes Paulus II talade även specifikt om Jacinta som personligen upplevde och delade Jungfru Marias oro, och hon offrade sig heroiskt för syndare: ”En dag när hon och Francisco redan hade insjuknat i spanska sjukan som tvingade dem till sängs, besökte Jungfru Maria dem i hemmet, berättade de: ”Vår Fru kom för att träffa oss och sa att hon snart skulle komma att ta Francisco till Himlen. Mig frågade hon om  jag ville omvända fler syndare, och jag svarade ja.” Hon berättade sedan att när Francisco var döende bad hon honom hälsa ”vår Herre och vår Fru och säg till dem att jag är beredd att lida allt det de vill för syndarnas omvändelse.” Synen av helvetet hade satt så djupa spår i Jacinta under uppenbarelsen i juli att inget lidande eller botgöring verkade för stor för henne för att rädda syndare.”

I slutet av sin predikan under saligförklaringen av Francisco och Jacinta år 2000 riktade påven sina ord direkt till barnen och uppmanade dem till att efterlikna de två nya sliga i bön och uppoffringar: ”Vår Fru ber er all att trösta Jesus, som är sorgsen för de oförrätter som görs mot honom; han behöver era böner och era uppoffringar för syndarnas omvändelse.”

20/04/2017 16:55