sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Ceremonier

Påven under påskdagens mässa "Den uppståndne ger mening mitt i alla olyckor"

Påven Franciskus under mässan - AFP

17/04/2017 11:24

Under påskdagens mässa höll påven Franciskus en kort predikan då han talade fritt om hur det kommer sig att det händer så mycket ont, om Jesus är uppstånden.

”Idag upprepar kyrkans lovsången "Jesus är uppstånden!". Men varför? Petrus, Johannes och kvinnorna gick till graven och den var tom, han var inte där. De gick därifrån med sina hjärtan slutna av sorg, oro och nederlag: Jesus, deras Mästare, som de älskade så mycket hade avrättats, dött. Och från de döda kommer man inte tillbaka.

Detta är nederlaget, detta är nederlagets väg, vägen till graven. Men ängeln sade till dem: "Han är inte här, han har uppstått". Det är den första förkunnelsen: "Han har uppstått". Sedan förvirringen, det slutna hjärtat, uppenbarelserna. Men lärjungarna förblir slutna under hela dagen i det övre rummet, eftersom de var rädda att det skulle hända dem samma sak som hände Jesus. Kyrkan fortsätter att berätta om våra nederlag, våra slutna och rädda hjärtan.

"Stanna upp, Herren är uppstånden. Men om Herren är uppstånden, varför händer dessa saker? Hur kommer det sig att så många olyckor händer, sjukdomar, människohandel, trafficking, krig, förstörelse, stympningar, hämnd och hat? Var är Herren?

Igår ringde jag en ung man med en allvarlig sjukdom, en lärd man, ingenjör, och medan jag pratade med honom, sa jag till honom för att ge ett tecken på tro: "Det finns inga förklaringar till vad som händer med dig. Titta på Jesus på korset, Gud tillät detta med sin son, det finns en annan förklaring. " Och han svarade: "Ja, men han grågade Sonen och Sonen sa ja. Ingen frågade mig om jag ville detta.  Detta är rörande, ingen frågar oss: Är du nöjd med vad som händer i världen? Är du villig att bära detta kors?

Idag fortsätter kyrkan att säga: "Stanna upp, Jesus är uppstånden" Detta är inte fantasi, Kristi uppståndelse är inte en trevlig blomsterfest. Det är mer än så: Det är mysteriet med den bortrullade stenen, som är grunden för vår existens. Kristus är uppstånden. I slit och släng kulturen där det som inte behövs kastas bort, är den bortrullade stenen - Jesus - källan till livet. Och vi småstenar på marken, i denna värld av smärta, tragedier, ser, med tro på den uppståndne Kristus, en mening mitt i så många olyckor.

Vi ser bortom olyckorna och säger: "Titta där finns det inte en mur, där finns det en horisont, det finns liv, det finns glädje, korset med dess ambivalens. Se framåt, bortom, slut dig inte. Du lilla sten, du har en mening i livet eftersom du är en sten som tillhör den bortrullade stenen, som syndens ondska ville stänga graven med.

Vad säger kyrkan idag inför så många tragedier? Detta helt enkelt. Den bortrullade stenen är egentligen inte bortkastad. De stenar som tror och håller sig till den bortrullade stenen är inte förgäves, de har en mening och med denna mening upprepar kyrkan från djupet av sitt hjärta "Kristus är uppstånden". Låt oss tänka efter lite, var och en av oss har vardagliga problem, sjukdomar som vi eller släktingar lever med; vi tänker på krig, mänskliga tragedier och med en enkelt med ödmjuk röst, utan blommor, står vi inför Gud och säger: Jag vet inte hur detta går, men jag är säker på att Kristus är uppstånden, och jag har slagit vad om det. Bröder och systrar, detta är vad jag ville säga. Gå hem nu, och upprepa i era hjärtan: "Kristus är uppstånden."

17/04/2017 11:24