sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven firar skärtorsdagens mässa i ett romerskt fängelse

Påven möter en fängelseintagen - EPA

13/04/2017 18:11

Starka känslor präglade påven Franciskus besök i det romerska fängelset Paliano, där han hade valt att fira skärtorsdagens mässa 'In Coena Domini'. Under mässans liturgi tvättade påven fötterna på 12 fängelseintagna, tre kvinnor och 9 män, varav två livstidsintagna och en muslim. Fyra andra fängelseintagna ministrerade mässan,

Innan mässan började välkomnades påven av hundratals människor som väntade på honom på gården, både intagna och fångvaktare, och han hälsade länge på och uppmärksamt på de som samlades omkring honom. Två intagna, en kvinna och en man, träffade påven separat då de befinner sig i isolerade celler, och 8 intagna som lider av tuberkolos, som även de fick möta påven separat. 

13/04/2017 18:11