sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Mexiko. Kardinal Suárez om narkotikahandel och skamliga murar

Kardinal Suarez - ANSA

13/04/2017 10:44

“Narkotikahandeln är som en cancersvulst och måste utrotas”. Vatikanradion talar med kardinal Alberto Suárez Inda, ärkebiskop emeritus av Morelia i Mexiko där han uttrycker sig om bland annat muren mellan Mexiko och USA. Han är säker på att den en dag faller, för att ”murar är en skam”. Kardinalen var i Rom för ett möte i samband med firandet av 50 år med Paulus VI:s encyklika Populorum progressio om kyrkan ur en integrerande synvinkel.

Han säger i intervjun att det finns hinder på grund av krig och forskning sätter personers värdighet och överlevnad på spel. Världen behöver hopp och evangelisation av det glada budskapet, som verkligen är svaret på den oro som står bakom misslyckandena. Kristus är svaret och kyrkan bär på skatten som är just Kristus själv.

Vad ska man säga till unga präster om detta? Kardinalen svarar “Att det är värt att vara präst och kämpa varje dag mot uppgivenhet och frestelsen att man kan göra det halvdant. Jag tror att unga präster har den fördelen  att förstå sina jämnåriga och de yngsta.  På detta sätt kan evangeliet locka mer och vara mer verklig, levande, när man ser det naturliga i prästens arbete, bön och när han står andra och unga nära och när han gör saker i trohet och hjältemodigt  eftersom omständigheterna är inte lätta.”

Vad är då rådet att ge till dem? ”Att vara sig själva men gå till källan utan att tro att man ska upptäcka allt själv - varje dag – även jag har att lära mig. Alla, unga till gamla, gamla till unga; det måste skapas broar och inte klyftor mellan generationer.”

Narkotikahandeln utgör ett stort problem i Mexiko, hur ska man få bukt på denna? Kardinalen svarar ”Det finns två stora hinder. Först och främst användning av droger som inte trappar av. Det finns framför allt en stor handel som går till USA. Jag tror att det är än mer viktigt att övertyga de våra att lyckan inte finns i pengar och att narkotikahandeln förstör. Den betyder död för många, både för handlarna och offren. Den är ett monster, en cancersvulst.”

Hur ska man då slå ut den? ”Genom utbildning och evangelisation. Be till Herren och samtidigt dagligen arbeta för en dialog med myndigheter, lärare och framför allt familjerna, som måste ges möjlighet att gå framåt. De unga är utan arbete och har inte möjlighet att studera, så narkotikahandeln blir en stor frestelse.”

En annan utmaning för Mexiko är gränsmuren till USA och kardinalen talar avslutningsvis om denna. “Mexiko har tillgångar som företag som skapar arbetsmöjligheter. Även vår regering försöker nu att skapa relationer med andra länder, för att vi kan inte bli ensamma. Jag tycker att murar är skamliga och den kommer inte att vara en varaktig lösning, för att människan försöker alltid att uppnå kommunikation och gemenskap. Mycket kommer säkert att bli annorlunda. Jag tror att detta är dagens problem och i morgon kan man ha en annan lösning. Under tiden måste vi uppfylla vår dröm att Mexiko ska ha värdighet och arbete för alla.  

13/04/2017 10:44