sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Familj \ Ungdom

Dagen för gatubarn – salesianerna vill skapa tillit

Gatubarn tas omhand

13/04/2017 11:48

För sjunde året i rad firades på onsdagen Internationella dagen för gatubarn med målet att belysa detta ofta dolda problem för den allmänna opinionen och regeringar. Miljoner barn i hela världen lever på gatan och 2017 är ett viktigt år då  FN mobilierar sig för att tvinga stater att garantera dem rättigheter och skydd.   Salesianmissionen arbetar med detta och ansvariga Alessia Andena berättar om insatserna för Vatikanradion.

Gatubarn lever verkligen under mycket svåra förhållanden  för att förutom alla faror som de kan möta på gatan lever de i avsaknad av någon vuxens omsorg och kärlek och växer upp utan det grundläggande i livet, kärlek.

Salesianerna tar hand om barnen. Som Don Bosco sa ska barnen inte bara älskas utan de måste förstå att de är älskade. Detta är grunden för missionen. De arbetar främst i Brasilien, Bolivia, Equador. Peru och mycket i Afrika men även i Myanmar, Kambodja, Thailand och Laos.

Andena berättar om ett projekt i demokratiska republiken Kongo i Lubumbashi, som är landets tredje största stad, där enligt en beräkning från juli 2016 1 200 småbarn levde på gatan och 2500 större barn. Anledningen är att familjen är mycket sargad i landet  men även att barnen riskerar att hamna på gatan då de söker arbete för att försörja sina familjer. Här hjälper pater Eric och pater Simeon till för att få kontakt med barnen nattetid. De skapar tillit som är nödvändig eftersom dessa barn helt och hållet har förlorat tillit till vuxna.  

13/04/2017 11:48