sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Påvens tvätteri för hemlösa

Hemlösa i Rom - ANSA

12/04/2017 08:25

I måndags öppnade Påven Franciskus tvätteri för hemlösa och fattiga där det kan tvätta, torka och stryka sina kläder och täcken. Det är avdelningen för påvens allmosor som har inrättat tvätteriet som drivs av Sankt Egidio-kommuniteten i Rom.

Msgr. Konrad Krajewski berättar att de på detta sätt konkret vill hjälpa de fattiga och hemlösa i Rom och hjälpa dem att kunna leva värdigt med rena kläder. Det är ett försök att hjälpa och lära känna de fattiga och förstå var och ens situation. Påven skrev vid slutet av Barmhärtighetens jubelår i sitt apostoliska budskap Misericordia et misera: “Att vilja vara nära Kristus betyder att hjälpa bröder och systrar, för att Gud uppskattar inget mer än tecken på konkret barmhärtighet”. Nya barmhärtighetsinitiativ måste tas. Påven talar om en fattig kyrka bland de fattiga och msgr. Krajewski förklarar att det betyder en kyrka som finns ute på gatan och som öppnar dörrarna för de fattiga, för att de fattiga utgör en del av kyrkan efter som de symboliserar just Jesus.

12/04/2017 08:25