sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under audiensen "Guds liv förvandlar ett skenbart nederlag till en seger"

Påven Franciskus under audiensen

12/04/2017 12:34

Även under den Stilla veckan håller påven sin allmänna audiens på onsdagen och under dagens trosundervisning talade påven om det kristna hoppet ur perspektivet av korsets mysterium. Till de engelsktalande pilgrimerna sammanfattades påvens ord:

”Kära bröder och systrar: Under Stilla veckan ser vår fortsatta katekesundervisning om det kristna hoppet till korsets mysterium. Till skillnad från världsliga förhoppningar, som inte leder till en varaktig tillfredsställelse är vårt kristna hopp grundat i Guds eviga kärlek, som avslöjas i mysteriet med Kristi offerdöd och hans uppståndelse till nytt liv. Jesus, använde bilden, när han talade om sitt förestående lidande och död, av ett frö som måste falla till marken och dö, för att bära frukt. Hans frälsande död och uppståndelse visar att Guds liv kan förvandla mörker till ljus, synd till förlåtelse, skenbart nederlag till en evig seger. Kristi kors är alltså källan till det osvikliga hoppet som ger mening och riktning i våra liv. Bortom korsets skugga, skymtar vi äran som vi är kallade till. När vi firar dessa heliga dagar som leder fram till påsk kan vi i den korsfäste Herren se källan till vårt varaktiga hopp och finna inspiration för våra ansträngningar att efterlikna hans odödliga kärlek.”

12/04/2017 12:34