sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Heliga Stolen i Bryssel: Garantera Syriens civilbefolkning skydd

Offer för kemisk attack i Syrien - AP

06/04/2017 08:36

Heliga Stolens sekreterare vid sekretariatet för statsrelationer msgr. Paul R. Gallagher, gjorde ett inlägg vid en konferens i Bryssel på onsdagen på temat “Stöd för Syriens och regionens framtid”. Enligt msgr. Gallagher hade mötet två mål, dels att förnya de humanitära insatser som åtogs av internationella samfundet förra året i London och dels att finna bättre metoder för att få till en varaktig politisk lösning på krisen i Syrien och att syrierna involveras och får visa vägen.

Krisen går in på sitt sjunde år och Heliga Stolen fortsätter att visa sin djupa oro för det oerhört stora mänskliga lidande som slår mot miljontals oskyldiga barn och andra civila medborgare. Dessa fråntas grundläggande humanitär hjälp, vård och skola och internationella mänskliga rättigheter måste respekteras särskilt vad gäller skyddet av civilbefolkningen och att den garanteras tillgång till nödvändig vård.

Heliga Stolen är även oroad för intagnas villkor och hur de behandlas. Msgr. Gallagher påminner om påven Franciskus appell till internationella samfundet att de bör arbeta hårt för få till seriösa förhandlingar för ett slut på konflikten, som är en verklig humanitär katastrof och att var och en av parterna prioriterar respekten för internationell humanitär rätt och garanterar skydd och nödvändig humanitär hjälp till civilbefolkningen.

Heliga Stolen uppskattar mycket konferensen i fråga om humanitärt bistånd och insatser för att stödja vapenvilan och en lösning på den politiska krisen och lägger sin röst för mer finansiering för att hjälpa internflyktingar, flyktingar och värdsamhällen i grannländer som drabbas av effekterna. Msgr. Gallagher försäkrar katolska kyrkans fortsatta insatser för humanitär hjälp. 2016 bidrog katolska kyrkan och Heliga Stolen med 200 miljoner dollar för humanitär hjälp genom sina välgörenhetsorganisationer och har hjälpt  4,6 miljoner personer i Syrien utan åtskillnad på religion eller etnicitet och främst de allra mest behövande. I januari i år startade Caritas i regionen ett projekt som kallas Öppet sjukhus i ett muslimskt område i östra Aleppo för att öppna katolska sjukhus i staden och även i Damaskus.

Kyrkan är djupt oroad för kristna och religiösa minoriteter i Mellanöstern eftersom de förutom kriget hotas av förföljelse.

Som påven Franciskus ständigt påminner om utgör deras närvaro i regionen ett historiskt och grundläggande bidrag till social sammanhållning i detta samhälle och som kommer att vara avgörande för hela regionens framtid. 

06/04/2017 08:36