sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under audiensen "Kristi kärlek på korset är grunden till allt vårt hopp"

Påven Franciskus under audiensen - AP

05/04/2017 18:20

På onsdagen fortsatte påven Franciskus sin trosundervisning om det kristna hoppet och i dagens katekes utgick han från aposteln Petrus första brev. Till de engelsktalande pilgrimerna sa påven:

Aposteln Petrus uppmuntrar oss att glädjas i Kristi uppståndelse från de döda och att helga honom i våra hjärtan. Eftersom vi har fått gåvan av nytt liv i Kristus uppmanar S:t Petrus oss att ”redogöra om hoppet” som finns i oss. Vi ska visa på hoppet genom att imitera Jesu kärleksfulla omsorg om våra bröders och systrars behov, men också genom att förlåta dem som har sårat oss. Petrus berättar att ”det är bättre att lida för att göra gott”, för på detta sätt efterliknar vi Herrens frälsande lidande och vittnar om Guds oändliga kärlek som han visade på korset och förseglade i uppståndelsen. Den kärleken är grunden till allt vårt hopp. Må vårt liv utstrålar hoppet om att Kristus själv, som bor inom oss och verkar genom oss, för att föra hans barmhärtighet och fred till vår värld.

Efter sin audiens gick påvens tankar till Ryssland:

”Mina tankar går i denna stund till den allvarliga attacken i S:t Petersburgs tunnelbana, som resulterade i dödsfall och oro. Samtidigt som jag anförtror de avlidna till Guds barmhärtighet, vill jag uttrycka min andliga närhet deras familjer och till alla dem som lider på grund av denna dramatiska händelse.”

Påven nämnde även Syrien:

”Vi hör om förskräckliga händelser i Syrien. Jag vill uttrycka min starka fördömande av den oacceptabla massakern som ägde rum i går i Idlib-provinsen, där dussintals civila dödades, däribland många barn. Jag ber för offren och deras familjer, och jag vädjar till samvetet hos dem som har politiskt ansvar, både lokalt och internationellt, att göra ett slut på denna tragedi och ge lindring till den kära befolkningen som sedan länge är utmattad av krig. Dessutom vill jag uppmuntra de som med fara för sina liv, gör insatser i strävan efter att hjälpa invånarna i regionen.

05/04/2017 18:20