sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven: Frälsningsvägen är integration

Påven Paulus VI skriver i sin encyklika Populorum Progressio

05/04/2017 11:37

Påven Franciskus talade till deltagarna i det internationella mötet om 50 år med salige Paulus VI:s encyklika Populorum Progressio, som anordandes av Heliga Stolens avdelning för integrerad mänsklig utveckling. Han tackade inledningsvis deltagarna för sitt arbete för mänsklig utveckling och det gemensamma bästa och uttryckte sin uppskattning till prefekt för avdelningen kardinal Turkson för sin kreativitet och uppbyggande tjänst i kyrkan. 

Det var just salige Paulus VI som i Populorum progressio utvecklade betydelsen av integrerad utveckling (n.21) och att det handlar om ”varje människas och alla människors utveckling” (n. 14).

Vi kanske kan sammanfatta detta nu med verbet integrera, som ligger mig så varmt om hjärtat, sa påven.  Det handlar om att integrera världens olika folk med varandra. Fred och hopp kan bara uppnås genom integration mellan folk.

Subsidiaritetsprincipen är att garantera alla hjälp, enskilda och grupper om vi vill skapa en öppen mänsklig samlevnad för alla.

Den mänskliga livet är som en orkester som låter bra om olika instrument enas och följer samma partitur.

Ideologier och politisk makt trycker ner människan och ser till ekonomiska intressen i stället för människan.

Redan Paulus VI skrev att utvecklingen inte endast kan vara ekonomisk (n.14). Inget utvecklingsarbete kan verkligen uppnå sitt mål om man inte respekterar den plats där Gud är närvarande för oss och talar till vårt hjärta.

Gud blev människa för att göra det mänskliga sociala och personliga livet till en konkret frälsningsväg.

Kristus visar vägen och sättet som kyrkan ska erbjuda världen och i ljuset av detta förstår man vad integrerad utveckling betyder. Gud och människan hör ihop.

Kyrkan tröttnar inte på att erbjuda denna kunskap och medvetenheten i världen att integrerad utveckling är vägen som den mänskliga familjen är kallad att följa. 

05/04/2017 11:37