sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Kardinal Turkson: Sann utveckling svarar på människans natur

Kardinal Peter Turkson - AP

05/04/2017 08:20

På måndagen och tisdagen hölls en internationell konferens i Vatikanen på temat “Utsikter för tjänsten för mänsklig utveckling: 50 år med Populorum Progressio”. Det hela anordnades av Heliga Stolens avdelning för integrerad mänsklig utveckling och har som mål att fördjupa teologiska, antropologiska och pastorala utsikter utifrån Paulus VI:s encyklika Populorum Progressio.

Kardinal Peter Turkson, som är prefekt för avdelningen talade i början av mötet  om kyrkans roll vad gäller mänsklig utveckling i världen och att den sedan lång tid är väl dokumenterad. Kyrkans evangelisation handlar just om att se till människans väl och att dela brödet så att ingen ska bli utan för att garantera varje person sin värdighet.

Kardinal Turkson talar i en intervju med Vatikanradion om problematiken att man inte gärna lyssnar på religionens röst i samhället och att det inte råder religionsfrihet. I denna situation är det svårt att uppnå mänsklig utveckling. Kyrkan anser att den har en viktig roll för att se till att varje människa får en huvudroll i utvecklingen och inte förminskas till arbetsobjekt i länders utveckling. Kyrkan gör allt för att se till en utveckling i ordets rätta bemärkelse, som utgår från människan skapad till Guds avbild.

Inom FN:s avdelning för utveckling Undp, United Nations Development Programme har man börjat tala om mänsklig utveckling genom kriterier som skola och utbildning och inte endast BNP-mätningar som måttstock för mänsklig utveckling. Kardinalen är mycket nöjd med detta. Målet är mänsklig värdighet och det är personer själva som ska vara indikatorer för vad som är utveckling och inte.

Personen måste alltså stå i centrum ur alla sociala synvinklar, ekologin och vården av vårt gemensamma hem jorden, som människan är kallad av Herren att i kärlek odla och vårda.

Utveckling handlar även om en möteskultur och att ta emot de mest behövande och lidande, som påven Franciskus så ofta återkommer till. Att möta den andre hjälper oss att omvändas i hjärtat, som vi är kallade till. Kardinal Turkson understryker att Heliga Stolen inte vill gå in på olika länders lagar och politik. Varje lands representanter måste uttrycka sig fritt och kyrkan i sin tur bidrar i alla länder i sin tjänst för det allmänna bästa.

05/04/2017 08:20