sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Kardinal Tagle om påven Franciskus kamp för en missionerande kyrka

Kardinal Tagle - RV

05/04/2017 09:15

“Ja till en missionsanda” – detta var temat i ett inlägg av kardinal Luis Antonio Tagle vid biskopsmöte i Florens där man talade om Evangelii Gaudium. Kardinalen, som är ärkebiskop av Manila samt ordförande för Caritas Internationalis, berättade för Vatikanradion om sin reflektion att den apostoliska uppmaningen visst handlar om en kyrka som går ut i världens utkanter men  även att missionen inte bara är en uppgift utan en anda. Utan den missionerande andan finns inte missionerande kyrka som öppnar sina dörrar och går ut. Enligt påven Franciskus är missionsandan öppen för och låter sig vägledas av den Helige Andens urskiljning och verkan.

Missionen är alltså inte bara ett arbete eller en uppgift utan även en kontemplation och förundran över evangeliet. Missionen är inte bara att ge allt utan även att ta emot allt. Men i centrum står Jesus Kristus som person och öppenhet mot andra och fattiga i personliga möten. Om dessa möten inte finns ingen omvändelse och utan omvändelse ingen mission.

Världens utkanter är ingen geografisk plats utan en mänsklig plats. Utkanterna är den plats som är allra mest bortglömd, där personer inte känner sig respekterade i sin värdighet för att samhället och kulturen har lämnat dem ensamma. Att gå ut till utkanterna är ett tecken på kommunion och solidaritet som bekräftar varje människas värdighet och för oss kristna är det även en evangelisation att förkunna att Jesus finns bland de fattiga. De fattiga bär på en klokhet  att förstå evangeliets grundläggande värden.  Kardinal Tagle ser det som ett mirakel att de fattiga genom sin brist på mat, tak över huvudet och utbildning vet vad kärlek och hopp är och hur man delar med sig – att de lever enligt evangeliet.

Påven Franciskus har sagt att Paulus VI var den sanne reformatorn. Han lär oss i Populorum progressio att ordet fred utbyts till orden integrerad mänsklig utveckling, för varje människas utveckling i vår stora universella familj. Andan i Evangelii gaudium är att vi har ansvar för varandra och att se Herrens närvaro i våra bröder och systrar. Detta motiverar oss att arbeta för mänsklig utveckling, inte bara av ekonomiska, sociala och kulturella utan även av andliga skäl i Herrens närvaro. Varje person är en skapelse, en Herrens gåva. 

05/04/2017 09:15