sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Maffians oacceptabla inflytande på lokala kyrkor i Italien

Msgr. Michele Pennisi

29/03/2017 09:43

I  Corleone på Sicilien hölls en dag för reflektion över offren för den organiserade brottsligheten och samband med denna hölls ett möte i staden med titeln “Gömmer sig maffian i kyrkans miljö?”. Man minns även salige fader Pino Puglisi, som dödades av Cosa Nostra år 1993. 

Ärkebiskopen av Monreale msgr. Michele Pennisi firade mässan och strax därefter planterades ett granatäppelträd som ett hoppets tecken i ett område märkt av våld och orättvisa. Msgr. Pennisi berättar för Vatikanradion att granatäpplet historiskt är symbolen för samhälle, församling, det allmänna bästa och kyrkan därför att det är en frukt som består av många frön. Någon har även sagt att granatäpplet symboliserar det som Paulus kallar “andens frukt” som är glädjen, friden, godheten, omtanken och mildheten. … Detta är betydande säger han, eftersom  hans pastorala besök i Corleone vill vara ett tecken på en enda kristen gemenskap, laglighet och det gemensamma bästa.

Gömmer sig då maffian fortfarande i kyrkans miljö? Msgr. Pennisi svarar att Giovanni Falcone, en känd jurist som dödades av maffian i sin motståndskamp, kallade maffian en religion. En omvänd religion med en helighet som gör personer till slavar i en djävulsk ond cirkel som det är svårt att komma ur. Maffian har ägnat särskild uppmärksamhet åt den katolska religionens symboler och praxis utan att alls förstå kontrasten mellan dessa symboler och maffians dagliga liv. På så sätt har de allra heligaste tecken sammanblandats och detta ser msgr. Pennisi som ett uttryck för en förvrängd religiositet, en brutal och förödande form av att förskjuta Gud och missförstå den sanna religionen.

För att motverka detta har ärkebiskopen utfärdat ett dekret som fastställer att anhängare av maffian inte får vara gudfäder vid dop eller konfirmation. Han beslutade att göra detta efter att en son till en dömd maffiaboss som inte har visat vare sig ånger eller avstånd till maffian  och brotten som utförts av hans far, nyligen var gudfar vid ett dop. 

Maffiaanhängare vänder sig ofta till arresterade “maffia-bröders” församlingar för att be kyrkoherdarna om en förfrågan om tillstånd för några dagars permission för att vara gudfar vid dop. Men detta kan kyrkan inte längre tollerera säger msgr. Pennisi. En gudfar eller gudmor ska utbilda i tron och vara ett exempel på kristet liv. Maffian däremot använder denna roll för att synas i samhället. Dekretet har också utfärdats för att skydda kyrkoherdar och visa dem att kyrkogemenskapen står bakom dem.  

Redan 2014 skrevs ett liknande dekret vad gäller  medlemskap i lekmanna-broderskap - att dömda maffiaanhängare eller de som man vet tillhör dem inte får vara medlemmar.

En sann omvändelse kan inte bara uppnås på personligt plan utan precis som brotten utförs mot allmänheten måste även omvändelsen visas för den genom offentligt avståndstagande.   

Som Italiens president nyligen har sagt måste maffian aktivt utrotas därför att den förstör hopp och framtiden. Det behövs en sann omvändning i hjärtat tillsammans med en sann offentlig bikt.

29/03/2017 09:43