sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Perus biskopskonferens: Hjälp översvämningsdrabbade

Översvämningsdrabbade i Peru - REUTERS

28/03/2017 08:39

24 mars sände Perus biskopskonferens ut en vädjan till alla peruvianer om hjälp till de som drabbats av jordskred och översvämningar efter kraftiga regn.

85 personer har dött och över 111 000 är drabbade enligt senaste rapporten. Landets biskopar visar sin närhet för alla de lidande och skriver att detta är tid att lyssna på ”Guds försyn som bryr sig om var och en av oss som en kärleksfull far. Det är dags att be. Det är dags för solidaritet, som också vårt folk visar. Det är inte en tid för att leta syndabockar utan det är dags att gå samman med gemensam styrka."

Biskoparna ber om även de drabbade att ta hand om varandra och först och först och främst de svagaste, barn, åldringar och gravida kvinnor. ”Vi inbjuder dem som fortfarande står mitt i naturkatastrofen att fortsätta att vara modiga liksom Jungfru Maria vid Jesu kors i vissheten om att detta går över och det kommer bättre tider”.

Landets biskopar ber för dem och konferensen hjälper dem praktiskt genom församlingarna och stiftets Caritasavdelning. "Vi ber dem som inte direkt har drabbats av katastrofen att vara generösa även om välgörenheten innebär en uppoffring.” Biskoparna avslutar sitt budskap att folket är modigt därför att de är troende ”Må Gud, den evige och barmhärtige Fadern välsigna, stärka och skydda er".

 

28/03/2017 08:39