sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Internationella vattendagen. Påven: Värna om allas egendom

Vatten - AFP

23/03/2017 11:37

Onsdagens allmänna audiens 22 mars sammanföll med Internationella vattendagen och påven Franciskus hälsade på de närvarande deltagarna vid det internationella konventet om vatten som anordnas av Påvliga kulturrådet. Kardinal Ravasi och ärkebiskop Gallagher tillsammans med  talare från hela världen deltar. Påven talade om nödvändigheten att skydda vattnet och se att det är allas egendom och även se vattnets betydelse i olika kulturer och religioner.

Jag uppmuntrar särskilt era insatser på utbildningsområdet, med förslag som riktar sig till barn och ungdomar. Tack för allt ni gör. Gud välsigne er!

Påven vände sig till konventets deltagare och alla dem i världen som ägnar sig åt att se vatten som allas egendom och en rättighet som ska delas av vår planets invånare.

Idag är 663 miljoner personer utan tillgång till dricksvatten och 2,4 miljarder har inte tillgång till adekvat sanitet som varje år orsakar 300 000 dödsfall bland barn under 5 år.

Därför beslutade FN att ägna denna 25e Internationella vattendag avloppsvatten och förorening av hushåll, industri och jordbruk, som måste minskas, renas och återanvändas. I enlighet med FN:s hållbara mål 2015 måste vattenkvaliteten förbättras fram tills år 2030 genom att eliminera utsläpp, minska föroreningar och rester av kemikalier och farligt avfall, halvera mängden avloppsvatten och ökad återvinning och säker återanvändning globalt.

Bara i EU-länderna behandlas och renas mer än 40 miljarder kvadratmeter avloppsvatten varav endast 964 miljoner kubikmeter vatten återanvänds. Övriga 39 miljarder kvadratmeter renat vatten hamnar i floder och hav utan att användas på nytt av människan. Det handlar om att ekonomisk även värdera avloppsvattnet.  

24 februari uttryckte påven rädsla för ett tredje världskrig om vattnet. Han sa att det ännu finns tid men att det är brådskande att bli medvetna om behovet av vatten och dess nödvändighet för mänsklighetens väl.

 

23/03/2017 11:37