sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Nigerias biskopar vädjar om nationell enhet och religionsfrihet

Ärkebiskop Kaigama

15/03/2017 13:12

Nigerias biskopar är mycket oroade över sitt lands sociala struktur och skriver i en deklaration att situationen inte har varit så svår som nu sedan inbördeskriget 1967-1970. Deklarationens titel är “Vår värdighet, vår nation och vårt medborgarskap” och är underskriven av ärkebiskop Ayau Kaigama och msgr. William Avenya, president och sekreterare för landets biskopskonferens.

De skriver att de bevittnar framväxten av en identitets- och etnicitetspolitik och samtidigt förloras känslan av det mänskliga livets helighet nästan helt. Boko Haram utför våld och motsättningar mellan herdar och jordbrukare har skördat tusentals liv.

Ungdomarna lever i osäkerhet, rädsla och förtvivlan. De är offer för arbetslöshet, fattigdom och drogmissbruk och risken är mycket stor för dem att rekryteras av Boko Haram. Biskoparna skriver att denna fruktansvärda tendens måste stoppas.

I deklarationen betonar de påven Franciskus ord mot avgudadyrkan av pengar och en opersonlig ekonomisk diktatur som inte utgår från människan utan marknaden.

De uppmärksammar president Buharis kamp mot korruptionen men betonar att den måste gälla alla.

Vad gäller religionsfriheten och kult- och samvetsfriheten överskrids den vid universitet, regioner och institutioner. Kyrkan i Nigeria inbjuder till bön för nationell enhet och omfördelning av tillgångar i det allmänna bästas namn.

15/03/2017 13:12