sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Msgr. Jurkovic: Vård för alla - övervinn monopol

Medicin för alla - AP

15/03/2017 08:30

En ärlig och transparent dialog behövs för att bemöta världens problem. Moralisk skyldighet att bygga en bättre framtid för kommande generationer. Avlägsna hinder som monopol och oligopol och oacceptabel mänsklig girighet. Dessa är de prioriteringar som påven Franciskus arbetar för och som presenterades av Heliga Stolens ständige observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève msgr. Ivan Jurkovič vid en debatt om “Tillgång till medicin”.

Det är nödvändigt att försäkra alla tillgång till medicin, vaccin och diagnoser. Det är särskilt viktigt att korrigera inkonsekvent politik och obalans mellan patentägare av rättigheter, forskare, producenter och enskilda personer. Katolska kyrkans insatser världen över för att garantera alla vård är värdefull.

Hälsa är en grundläggande rättighet och för att skydda den stödjer kyrkan 5158 sjukhus världen över, 6523 apotek och kliniker, 61 leprakliniker och 15 679 boende för äldre, kroniskt sjuka och handikappade.

Msgr. Jurkovič talade med tanke på målen för hållbar utveckling om vikten av forskning och utveckling av vaccin och medicin för sjukdomar som framförallt slår till i u-länder. Det är även grundläggande att garantera tillgång och rimliga priser för medicin för hiv, tuberkulos, malaria och andra andra epidemiska sjukdomar.

15/03/2017 08:30