sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Familj \ Ungdom

Bolivias biskopar fördömer lagförslag om abort vid fattigdom

Familjer i Bolivia - AFP

15/03/2017 10:23

Bolivias biskopskonferens är emot lagförslaget i landets parlament om att berättiga abort för extremt fattiga kvinnor. Biskoparna säger i ett uttalande till nyhetsbyrån Fides att förslaget förvränger rättssystemet genom att berättiga fattiga att utföra barnamord och dödshjälp.  

I Bolivia krävs rättsligt tillstånd för aborter förutom vid graviditet efter våldtäkt eller incest eller när moderns liv står på spel.

Sexuellt våld är utbrett i landet och kvinnorättsorganisationer beräknar att 185 illegala aborter utförs varje dag. Katolska kyrkan står fast vid att aborter är våld mot kvinnokroppen som lämnar efter sig allvarliga psykologiska konsekvenser. Biskoparna säger att staten måste skapa en politik för att förbättra människors liv och utbildningspolitik för stöd till gravida kvinnor och våldsförebyggande insatser.

15/03/2017 10:23