sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Ekumenik

Anglikansk vesper i Peterskyrkan

Gregorius den store

15/03/2017 09:05

En händelse av stor betydelse för ekumeniken då anglikansk vesper firades i  Peterskyrkan 13 mars. Den anglikanska ärkebiskopen David Moxon som är chef för det anglikanska centret i Rom ledde vespern och msgr. Arthur Roche, sekreterare för Kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning predikade.

Vatikanradion talade med anglikanska biskopen David Hamid som deltog och han säger: anglikaner och katoliker kan äntligen be tillsammans!

Han tackar benidiktinernas mission och helige Gregorius den store för att detta. Vid vespern sjöng de anglikanernas liturgi som är ett arv av benidiktinerna och sedan gick de till helige Gregorius grav för avslutande böner. Han berättar att det var en mycket gripande och betydelsefull ekumenik.

Han trodde aldrig att en anglikansk vesper skulle hållas i Peterskyrkan, i Guds hus på Petrus grav och tycker att det är en underbar öppning och de är mycket tacksamma.

15/03/2017 09:05