sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Sankta Marta

Påvens i Sankta Marta "Omvändelsen sker genom handling - inte genom ord"

Påven predikar i Sankta Marta

14/03/2017 19:25

Påven Franciskus firade sin mässa på tisdagen i Sankta Martas kapell i Vatikanen inför en litens skara troende.

Att undvika det onda och lära sig att göra det goda, och så låta sig ledas framåt av Herren: detta är omvändelses väg under fastan. I sin reflektion denna morgon, ville påven beskriva hur omvändelsen sker i handling och inte i ord.

Påven Franciskus utgick från profeten Jesajas ord i dagens första läsning. Att undvika det onda och lära sig att göra gott – kärnan av Jesajas uppmaning - är stadier längs omvändelsens väg. Var och en av oss, gör varje dag, något dumt. Bibeln säger att även de mest heliga syndar sju gånger om dagen.

Undvika det onda och lära sig att göra gott är en resa

Problemet, sa påven, ligger i att man vänjer sig vid att göra dumma saker och att man inte undviker de saker som är "gift för själen," som gör själen illa, som krymper den. Då måste vi lära oss att göra det goda:"Det är inte lätt att göra gott: vi måste lära oss det, om och om igen. Och Han lär oss. Men vi måste lära oss. Som barn. Längs livets väg, i det kristna livet lär man sig varje dag. Du måste lära dig varje dag något nytt, göra bättre än dagen innan. Att lära sig. Undvika det onda och lära sig att göra det goda: detta är omvändelsens regel. Det är inte en älva med en trollstav som omvänder oss på ett ögonblick. Nej! Omvändelsen är en resa. Det är en resa som handlar om att undvika det onda och att lära sig att göra det goda."

Du lär dig bara att göra gott med konkreta handlingar, inte med ord

Det krävs mod för att lära sig att undvika det onda; och ödmjukhet för att lära sig att göra gott, och det måste uttryckas i konkreta handlingar:"Han, Herren, nämner tre konkreta saker, men det finns många: att sträva efter rättvisa, stödja de förtryckta, ge föräldralösa en talan, försvara änkorna... alla konkreta saker. Du lär dig att göra det goda med konkreta handlingar, inte med ord. Handling ... Detta är anledningen till att Jesus, i evangeliet vi har hört, tillrättavisar den härskande klassen av Israels folk, för att "de talar och inte agerar," de är inte konkreta. Är man inte konkret, finns det inte plats för omvändelse. "

Låt Herren ödmjukt lyfta dig och du blir förlåten

Den första läsningen fortsätter med Herrens inbjudan: "Res dig. Låt oss gå till rätta med varandra" "Res dig" – ett vackert uttryck, sa påven Franciskus, ord som Jesus riktar till lama , till Jairus dotter. Gud sträcker ut sin hand för att hjälpa oss. Och Han är ödmjuk, Han sänker sig så djupt, Han vandrar tillsammans med oss ​​för att hjälpa oss, förklarar saker för oss, hålla oss i handen. "Herren kan göra detta mirakel "- det vill säga "förvandla oss "- inte över en natt, men under en resa:

"Det är en inbjudan till omvändelse, till att undvika det onda, lära sig att göra det goda ..." Kom, res dig, kom till mig, låt oss gå till rätta med varandra, låt oss gå vidare. "Men Herre jag har så många synder ... '' Oroa dig inte "[Svarar Gud]. "Om era synder var röda som purpur, kommer de att bli vita som snö."

Detta är omvändelsens väg under fastan. Enkelt. Det är Fadern som talar, det är Fadern som älskar oss, som verkligen älskar oss. Som följer oss på denna omvändelsens väg. Han ber oss bara att vara ödmjuka. Jesus säger till de styrande: "Den som upphöjer sig själv kommer att ödmjukas; och den som är ödmjuk ska bli upphöjd.”

Påven Franciskus avslutade sin predikan med att påminna om stegen på omvändelsens väg under fastan: att undvika det onda, lära sig att göra det goda, att resa sig upp och följa med Herren. Då, sa han, "kommer alla våra synder bli förlåtna."

14/03/2017 19:25