sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven efter reträtten "Gud talar ibland till oss genom små till synes betydelselösa ord"

Påven tackar pater Michelini - ANSA

10/03/2017 15:05

När påven Franciskus lämnade Casa del Divin Maestro i Ariccia på fredagen tackade han franciskanpater Giulio Michelini som har lett de andliga övningarna de senaste dagarna:

”Jag tackar dig för allt det goda du har gett oss, och gjort för oss. Först av allt, för att du är den du är, på ett naturligt sätt utan att vara tillgjord, artificiell. Med ditt livs hela bagage: studier, publikationer, vänner, föräldrar, medbröder...  Allt... Tack för att du är "normal".

Påven tackade även för hans arbete och förberedelse inför reträtten. ”Detta är ansvar, att ta saker på allvar. Det är sant: det finns berg av saker att meditera över, men den helige Ignatius säger att när man finner något som ger tröst eller ödeläggelse måste stanna där och inte röra sig framåt. Alla av oss har funnit en eller två av detta slag de här dagarna. Och det andra går inte till spillo, det lever  kvar och tjänar  till en annan gång. Viktiga och starka saker kanske inte säger något alls till vissa, medan ett litet obetydligt ord är av värde. ... Som anekdoten om den stora spanska predikanten, som efter en stor väl förberedd predikan, ser en man närma sig – en offentlig syndare - i tårar, som ber om att få gå till bikt. Predikanten var förvånad eftersom han kände till denne mannens liv - han frågade: "Men säg mig, vad var det som du hörde som fick Gud att beröra ditt hjärta? Vilka ord ... "-" När du sa: Låt oss gå vidare till ett annat ämne ". Ibland är det de enklaste orden som är de som hjälper oss, ibland de mer komplicerade: Herren säger de rätta sakerna till alla.”

10/03/2017 15:05