sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Heliga Stolen om säkerhetssamarbete med kvinnors hjälp

Internationella kvinnodagen - ANSA

09/03/2017 13:55

Heliga Stolens ständige observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève msgr. Urbanczyk talade 8 mars vid Forum om säkerhetssamarbete (Forum for Security Co-operation) som hölls av OSSE.

Heliga Stolen uppskattar beslutet inom forumet om kvinnors deltagande i de väpnade styrkorna i de deltagande staterna. Även med tanke på internationella kvinnodagen betonade han Heliga Stolens fulla stöd för kvinnors likställda deltagande inom politiken, ekonomin och det sociala och kulturella livet och kvinnors roll i samhället och vid internationella samfundet. Samtidigt är delegationen vaksam på att man inte bara kvoterar in kvinnor på poster utan att verkligen se till deras verkliga förmåga. Påven Franciskus talar om det kvinnliga geniet, kvinnors moraliska och andliga styrka att uppmuntra andra att främja känslighet, förståelse och dialog i stora och små konflikter för att lösa dem, hela sår, vårda allt liv på alla nivåer i samhället och förkroppsliga barmhärtighet och ömhet som medför försoning och enighet.

Heliga Stolens delegation tror på en större delaktighet från kvinnors sida i konfliktlösningar men även i förebyggande arbete för fred och säkerhet. Frågan om fredsbevarande arbete och arbetet efter konflikter förtjänar ytterligare uppmärksamhet avslutade msgr. Urbanczyk.

09/03/2017 13:55