sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påvens Angelus "Tänk om Bibeln fick samma uppmärksamhet som mobiltelefonen"

Påven under Angelus - REUTERS

06/03/2017 11:54

Påven Franciskus har begett sig iväg på den årliga fastereträtten som äger rum strax utanför Rom. Under denna vecka håller han därför ingen allmän audiens på onsdagen och inga privata audienser. På söndagen under Angelusbönen på Peterspaltsen vid tolvslaget bad påven de troende att be för honom och medlemmarna i den romerska kurian som deltar i fastereträtten.

Hans Angelusreflektion fokuserade på söndagens evangelietext som på fastans första söndag återgav Jesu fyrtio dagar i öknen och djävulens frestelser (jfr Matt 4,1-11).

”Detta sker exakt efter Jesu dop i Jordanfloden och innan han påbörjar sin undervisning. Guds Ande har kommit ned över honom, och Fadern kallade från himmelen för "min älskade Son" (Matt 3,17). Jesus är nu redo att börja sitt uppdrag; och eftersom uppdraget har en uttalad fiende, det vill säga, Satan, bemöter Han honom genast , i en "närstrid". Djävulen använder sig av titeln "Guds Son" för att fresta Jesus att överge sitt uppdrag: "Om du är Guds Son ..." upprepar han, och uppmanar till att göra under,  - att agera "trollkarl" – och förvandla stenar till bröd för att tillfredsställa sin hunger, och hoppa utanför templets murar och räddas av änglar. Efter dessa två frestelser, den tredje: att dyrka honom, djävulen, för att ha makt över alla världens riken (vers 9)..

Med denna tredubbla frestelse, vill Satan avleda Jesus från lydnadens och förödmjukelsens väg - eftersom han vet att på detta sätt, kommer annars den onda att besegras – han erbjuder en falska genväg till framgång och ära. Men djävulens giftiga pilar pareras  av Jesus med Guds ord som sköld (v. 4,7.10) ord som uttrycker Faderns vilja. Jesus säger inte några egna ord - Han reagerar endast med Guds Ord, och så går Sonen, full av Helig Ande, segrande ur öknen..

Under fastans fyrtio dagar, är vi som kristna kallade att följa i Jesu fotspår och bemöta den andliga kampen mot den onde med kraften i Guds Ord. Inte med våra egna ord, det går inte. Guds Ord har kraften att besegra Satan. Därför måste vi bli bekanta med Bibeln, läsa den ofta, meditera över den, assimilera den. Bibeln innehåller Guds Ord, som alltid är närvarande och kraftfulla. Tänk: vad skulle hända om vi behandlade Bibeln som vi behandlar vår mobiltelefon? Bära den med oss i fickan, plocka fram den hela tiden, vad skulle hända?.

Om vi ​​gick tillbaka när vi glömde bibeln hemma, som när du glömmer din mobiltelefon; gick tillbaka för att leta efter den!; om vi öppnade den var och varannan minut flera gånger om dagen; om vi läste Guds meddelanden som vi läser meddelandena som når oss i telefonen, vad skulle hända? Jämförelsen är naturligtvis paradoxal, men den får oss att tänka efter. Om vi ständigt hade Guds Ord i våra hjärtan, skulle inte någon frestelse kunna få oss att lämna Gud och inget hinder skulle kunna avleda oss från godhetens väg; vi skulle vinna de dagliga kamperna med den onde, som är i oss och runt omkring oss; vi skulle vara bättre på att leva uppståndna i den Helige Ande, acceptera och älska våra bröder, särskilt de mest utsatta och behövande, och även våra fiender.

Påven avslutade som alltid med att vända sig till Jungfru Maria:

Jungfru Maria, som är en perfekt symbol för lydnad till Gud och ovillkorlig tillit till hans vilja, stöd oss på vår fasteresa, så att vi är fogliga när vi lyssnar till Guds Ord för att göra en verklig förändring i hjärtat.

…. och glöm inte – glöm inte! – Tänk på vad som skulle hända om vi behandlade Bibeln som vi behandlar vår mobiltelefon. Tänk på detta. Ha alltid Bibeln med er, nära till hands!

06/03/2017 11:54