sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

CCEO om orientalisk-katolska kyrkans framtid

Kardinal Sandri - ANSA

01/03/2017 10:19

Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) vill vara till hjälp för de orientalisk-katolska kyrkornas framtid, så att äktheten bevaras i vittnesbördet av denna tradition och särskilt där den tillfälligt undantas från historiska omständigheter.

Kardinal Leonardo Sandri, prefekt för Kongregationen för orientaliska kyrkor talade om detta i fredags vid avslutningen av dess symposium som har hållits i Vatikanen med anledning av kongregationens 25-årsfirande.  Han talade om det mångåriga arbetet med att sammanställa Codex och påminde om påven Franciskus Motu Proprio “De concordia inter Codices” från 15 september 2016 där han inbjöd till en större harmoni även vad gäller de säregna normerna mellan CCEO och Codex Canonum.

01/03/2017 10:19