sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Vetenskap \ Etik

Kanadas biskopar "Ingen sista smörjelse eller begravning till de som väljer dödshjälp"

Dödsbädd i kampanj för eutanasi - ANSA

28/02/2017 12:54

”Den sista smörjelsen och begravning i kyrkan är oförenliga med dödshjälp.” Det säger de katolska biskoparna i Alberta och Kanadas Northwest Territories i de nya direktiv som skrivits gällande själavård till personer som kräver assisterat självmord eller eutanasi.

Dokumentet publicerades på engelska i september förra året och är nu tillgängligt även på franska. Det är en slags handbok för "präster och församlingar" inför de sannolika krav som kan uppstå efter det slutliga godkännandet av lagen C-14 om "medicinsk hjälp att dö".

Legalisering av dödshjälp ändrar inte den moraliska lagen

"Legalisering av läkarassisterat självmord förändrar inte på något sätt den moraliska lagen", skriver biskoparna, "sådana metoder förblir kränkande av det mänskliga livets värdighet”. Eftersom de personer som ber om medicinsk dödshjälp för att avsluta sitt liv begår en allvarlig synd, är det omöjligt för dem att ta emot de sjukas sakrament och en katolsk begravning. " Om den som har bett om assisterat självmord, informeras av en katolsk präst om allvaret i denna akt, kan personen ifråga endast få absolution om hon i vetskapen om kyrkans lära på denna punkt ångrar sig och är villig att ompröva sitt beslut. Om personen däremot väljer att fortskrida i sitt val av eutanasi, är det inte möjligt att ge absolution, läser vi i biskoparnas direktiv.

Ingen avsikt att bestraffa människor

Detsamma gäller för religiösa begravningar. Kyrkan - förklarar de kanadensiska biskoparna i Alberta – accepterar att fira en kristen begravning för människor som har begått självmord, eftersom det inte alltid är möjligt att förstå anledningen till att de har fattat ett sådant beslut, eller deras hjärtans disposition i den stunden". Vad gäller assisterat självmord, eller dödshjälp, är det möjligt att i förväg veta denna disposition, i synnerhet när den framgår i den offentliga debatten. I dessa fall tillåter kyrkan inte kristna begravningar "inte för att straffa personen ifråga", utan för att dödshjälp  "strider mot den kristna tron ​​och orsakar en orätt mot den kristna gemenskapen och hela samhället."

En lag med tvetydiga formuleringen

Lagen om rätt till dödshjälp C-14 godkändes av senaten den 16:e juni, 2016, efter ett föreläggande av Högsta domstolen, och den legaliserar så kallad "medicinsk hjälp att dö" för alla vuxna som begär det i full besittning av sin mentala förmåga som lider av en obotlig eller allvarlig sjukdom, vars lidande är varaktigt och outhärdligt, och som befinner sig i "ett framskridet stadium av irreversibel funktionsnedsatthet" och där döden är "rimligen förutsebar" även utan en exakt förutsägelse. Det är just tvetydigheten i denna formulering  som flera olika föreningar i Kanada kritiserar. 

28/02/2017 12:54