sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Msgr. Shevchuk: Konflikten i Ukraina får inte glömmas bort

Msgr. Shevchuk - RV

23/02/2017 11:29

Den humanitära krisen i Ukraina, mitt i Europa, är akut och får inte blir osynlig. Sedan konfliktens början 2014 har över 10 000 människor mist livet och ärkebiskopen av Kiev-Halyč msgr. Sviatoslav Shevchuk sänder ut denna appell till det internationella samfundet å den grekisk-katolska kyrkan i Ukrainas vägnar för ett stopp på våldet. Han berättar för Vatikanradion att stilleståndet inte fungerar. Tre grupper måste särskilt uppmärksammas av FN säger han och den första är de personer som är instängda i den så kallade gråa zonen som ligger på gränsen mellan det ockuperade området och det som kontrolleras av Ukrainas regering. Dessa personer som är omkring 200 000 lever sedan tre år under ständiga bombningar och det handlar främst om åldringar och små barn. De har ingenstans att ta vägen. Enligt UNICEF lever 12 000 barn där och många av dem är skadade både psykiskt och fysiskt. Vissa har blivit stumma. Msgr. Shevchuk berättar att  kyrkan gör allt för att nå dessa personer. Regeringens organsationer kommer inte fram utan bara ordensfolk som drivs av kärleken till Gud och sin nästa och har en inre styrka för att ta sig till de behövande.

Påven Franciskus är känd i landet för mottot “Påven för Ukraina” och sin humanitära hjälp i landet som hjälper pastoralarbetarna att köpa mat, medicin och det viktigaste för de utsatta personernas överlevnad.

Den andra gruppen handlar om de personer som är instängda i det ockuperade området dit internationell hjälp inte når. Kyrkans sätt att nå dem på är genom några kyrkoherdar som är instängda med folket. De åker ofta in i det ockuperade området med fullastade bilar för folket svälter.

Den tredje gruppen är de som tagit sig ifrån dessa områden och som är utspridda i landet. De sägs vara 1 miljon 700 000 men msgr. Shevchuk säger att siffran är mycket högre, förmodligen omkring 2 miljoner. Caritas Ukraina är nästan den enda organisation som söker upp dessa människor för att hjälpa dem berättar han.

Grekisk-katolska kyrkan lider med de många barnen och msgr. Shevchuks appell till internationella samfundet är att göra allt för eldupphör – det enda sättet för att få ett slut på våldet.  

Kyrkan ger röst och dem som inte kan göra sin hörd. Ärkebiskopen berättar att det är otroligt att se hur barnen lever och hur skolorna nästan helt är förstörda. Över 19 000 barn i området är i ständig fara för explosiva medel och minor som är spridda i områdena. I varje skolsal finns det affischer som förklarar för barnen att de inte ska ta på okända saker, men ändå skadas dagligen ett barn. De paramilitära grupperna lämnar explosivt material på lekplatser och de som tar på det är inte soldaterna utan barnen.

Inget har ändrats och avtalen i Minsk och på andra platser fungerar tyvärr inte säger msgr. Shevchuk. De vet att de tinte finns en militär lösning på konflikten i Ukraina men appellen till internationella samfundet är att diplomatiska krafter fortsätter att försöka få slut på kriget.

Påven har personligen skickat dem hjälp genom kollekten för Ukraina och han informeras hela tiden genom landets apostoliska nuntie som ständigt besöker områdena. När msgr. Shevchuk möter påven berättar han om hur folket har det och även att de väntar på att påven ska besöka dem , för att både troende och andra tror att ett besök av påven skulle skapa fred. Grekisk-katolska kyrkan i landet har bjudit in påven, liksom dess biskopssynod, landets biskopskonferens av den latinska riten samt Ukrainas president och nu väntar alla på påvens beslut.

23/02/2017 11:29