sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Msgr. Auza vid FN om Ukraina

Msgr. Auza - RV

23/02/2017 10:06

Skydda de civila och gör allt för att konflikten i Ukraina blir löst genom en politik av dialog och förhandling. Detta sa Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York msgr. Bernardito Auza vid en debatt på temat fredsbevarande arbete och internationell säkerhet och särskilt konflikten i Ukraina.

Dramat i Ukraina som pågår sedan 2014 är oroande. Heliga Stolen fortsätter att arbeta med humanitär hjälp och ber alla inblandade om eldupphör samt respekt för internationell rätt vad gäller landområden och landets gränser.

Alla initiativ som syftar till att upprätthålla fred och internationell säkerhet måste inspireras och vägledas av humanitära skäl eller skyddet av mänskligt liv så att folket garanteras goda levnadsförhållanden och så att lidandet lindras. Msgr. Auza sa att det är staters plikt att avstå från handlingar som destabiliserar de närliggande länderna och måste arbeta tillsammans för att göra fred och försoning möjlig.

23/02/2017 10:06