sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Fader Lombardi påminner om Vatikanradions mission under tacktal

Fader Lombardi under utdelningen - RV

23/02/2017 11:09

På onsdagen tog jesuitpater Federico Lombardi emot den franska Hederslegionens,  Légion d’honneur, ordensinsignier, som anses vara Frankrikes förnämsta statsorden. Hedersutnämningen ägde rum på den franska ambassaden vid den Heliga Stolen, i Villa Bonaparte, i Rom, inför vänner och kollegor till Pater Lombardi, som nu är ordförande Joseph Ratzinger Foundation, men som under många år har tjänat påvar och Heliga Stolen vid olika institutioner i Vatikanen, bland andra som presschef för den Heliga Stolen och chef för Vatikanradion. Anledningen till utnämningen är just hans långa arbete i kyrkans tjänst, men i sitt tacktal sa han att han tillägnar utmärkelsen till de franska journalisterna som han arbetat med under åren för utan dem hade han inte kunnat göra så mycket för Frankrike. Efter det kom han in på den roll som Vatikanradion har haft under sina närmare 90 år, som påvens röst i världen.

”Låt mig särskilt nämna Vatikanradions arbete, där vi på ett effektivt sätt har försökt få påvens röst att nå Frankrike och i alla fransktalande regioner i världen, ekot av den universella kyrkans liv, och budskap i vår tid. Inte bara redaktörer utan även tekniker, och administration i en stor arbetsgemenskap vars tjänst syftade till att svara tillsammans utföra dem mission man hade fått i uppdrag. I samarbete med många katolska radiostationer och nu senast med nätverkssajter har Vatikanradion inte bara nått Frankrike och Europa utan hela den fransktalande världen i Afrika, i Kanada, i Antillerna och Guyana, i Indiska oceanen och även Stilla havet. Sedan andra världskriget och motståndet mot nazisterna fram till idag har vi försökt att tjäna franskspråkiga lyssnare i samklang med påven och den universella kyrkan, med kortvågor från Vatikanen, vidare från Santa Maria di Galeria, sedan med satellit sändningar, och slutligen med internet i den multimediala världen. Jag hoppas av hela mitt hjärta att denna tjänst kommer att fortsätta och utvecklas i framtiden i de mest lämpliga former i samklang med tiden progress.

Vatikanradion är en av den Heliga Stolens kommunikationsavdelningar som nu har inlemmat under Kommunikationssekretariatets tak, som en del av de pågående reformerna i Vatikanen. 

23/02/2017 11:09