sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Ekumenik

Ungern: Kyrkor hjälper flyktingar

Kardinal Erdö och patriark Efrem II - RV

22/02/2017 09:39

Kardinal Péter Erdő, ärkebiskop av Budapest-Esztergom tog emot syrisk-ortodoxa patriarken av Antiochia och hela orienten Ignazio Efrem II på tisdagen. Patriarken besökte även en grupp kristna flyktingar i Ungern.

Vatikanradion har talat med kardinal Erdő som berättar att patriarken kom från Syrien tillsammans med metropoliten av Mosul som hjälper förföljda kristna i norra Irak. Huvudtemat vid mötet var bönen och det gemensamma arbetet för freden och för att hjälpa de kristna i regionen.

Det talade om de kristna syrier som har flytt till Ungern och patriarken ville träffa dem personligen. Katolska kyrkan i Ungern  är oroade för flyktingarna och hjälper dem.

22/02/2017 09:39