sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påvens audiens "Se på er själva och världen med Kristi kärleksfulla blick!"

Påven Franciskus tittar på cirkusartister under audiensen - AFP

22/02/2017 13:30

Det var en gråmulen Romhimmel som välkomnade påven Franciskus på onsdagsmorgonen då han höll årets första allmänna audiens utomhus, istället för i Paulus VI:s audienshall. Några tusentals pilgrimer hade samlats för att ta del av påvens trosundervisning om det kristna hoppet, och bland de samlade sågs flera birgittinsystrar och en skolklass från Norge.

Påven Franciskus tog inspiration i Romarbrevet för att under dagens katekes tala om hur vi är räddade i hoppet, vilket även är titeln på påven emeritus Benedictus XVI:s andra encyklika, Spe Salvi. Till de engelsktalande pilgrimerna sammanfattades påvens katekes:  

”Kära bröder och systrar: Snarare än att vara något som vi äger och använder för egen vinning, påminner den helige aposteln Paulus oss om att skapelsen är Guds gåva, med vilken han visar oss sin kärleksfulla plan. Men när vi är självcentrerade och syndar, bryter vi vår gemenskap med Gud, och den ursprungliga skönheten i den mänskliga naturen och skapelsen störs. Så i stället för att visa på Guds oändliga kärlek, bär skapelsen såren av mänskligt högmod. Herren, överge oss dock inte, utan ger oss en ny horisont av frihet och frälsning. Den helige Paulus påminner oss om denna sanning, genom att inbjuda oss att lyssna till människornas och skapelsens jämmer, liksom den Helige Andes jämmer i våra hjärtan.”

”Det rör sig inte om en steril klagan, utan snarare om födelsekval, som är början på nytt liv. Trots de många tecken på våra synder och tillkortakommanden, vi vet att vi är frälsta av Herren, och även nu kan vi begrunda och erfara inom oss själva och omkring oss tecken på uppståndelsen, på en ny skapelse. Vi vet att Jesus vill hela oss och skapelsen en gång för alla, och förena oss i sin kärlek. Låt oss se på oss själva och på världen med Kristi ögon. När vi avskräcks eller frestas till förtvivlan, låt oss då komma ihåg att den Helige Ande kommer till vår hjälp, för att hålla våra rop till Gud levande, och för att avslöja nya himlar och en ny jord, som han förbereder sig för oss.”

Under audiensen deltog även en grupp cirkusartister som vid slutet gjorde ett kort uppträdande för påven och de samlade. 

22/02/2017 13:30