sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Första iberoamerikanska teologiska mötet avslutat

Iberoamerikanska teologiska mötet - RV

22/02/2017 11:27

Det första Iberoamerikanska teologiska mötet har just avslutats i USA. I slutdeklarationen understryker deltagarna  vikten av att evangeliskt identifiera vår planets förorter som teologiska platser där kyrkan är kallad att följa Guds folk.  

I dokumentet skriver de om vikten av urskiljning och förklarar att det i Latinamerika och Karibien inte råder extrem fattigdom men extrem ojämlikhet. Det handlar om ojämn fördelning som ger rikedom för några få och fattigdom för många.
Det finns ett behov av en profetisk teologi för att kritiskt urskilja även nya neopopulistiska strömningar. Biskoparna belyser allvaret i vår tid och det akuta behovet av att samarbeta med påven Franciskus teologi och ministerium.

De skriver att vi har kommit in i en ny fas i världen som vissa kallar avglobalisering men tror samtidigt att migranterna är ett stort tecken i vår tid och att kristna är kallade att känna igen Jesu ansikte och röst i dem.

22/02/2017 11:27