sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Påven stödjer 43 utvecklingsprojekt i Sahel regionen för en halv miljon dollar

Bonde i Sahel regionen - AP

21/02/2017 16:34

Mellan den 21-25 februari kommer det årliga mötet för Johannes Paulus II stiftelse för Sahel att hållas i Dakar, Senegal. Påven har sedan starten 1984 gett uppdraget till till det Påvliga rådet Cor Unum, som nu tillhör avdelningen för Mänsklig Utveckling. Vid mötet deltar vice sekreterare i avdelningen, Msgr. Giampietro Dal Toso, som den Heliga Stolens och Senegals nuntie, Msgr. Michael Wallace Banach, ska medverka även han. Under mötet kommer ofinansierade projekt att granskas. De som redan finansieras under 2016 var 43 stycken i 6 länder, med en total budget på cirka 550.000 dollar. Fram till 2015 räknar man cirka 3200 projekt, för över 37 miljoner dollar.

I samarbete, framförallt med den italienska biskopskonferensen, den tyska biskopskonferensen och den lokala kyrkan, delar stiftelsen ut, på uppdrag av den helige fadern, bidrag till projekt mot ökenspridning och för förvaltning och utveckling av jordbruksenheter för växter, vattenpumpar, för förbättringen av dricksvatten och förnybar energi, till förmån för medlemsländerna Burkina Faso, Kap Verde, Tchad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauretanien, Niger och Senegal. Stiftelsen är också involverad i utbildning inom dessa områden. Under årens lopp har den även kunnat främja den interreligiösa dialogen: majoriteten av stödmottagarna är muslimer.

De senaste uppgifterna från Human Development Index, som mäter ett mänsklig utvecklingsindex för varje land, visar att bland de sista 20 på listan är 19 länder i Afrika, och av dessa är 7 belägna i Sahelregionen. Det som försvårar situationen ännu mer är speciellt i dag, de ofta förekommande livsmedelskriserna, utarmningen av naturresurserna, i synnerhet vatten, och våldskonflikter som härjar befolkningarna, där extremistgrupper är närvarande. 

21/02/2017 16:34