sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven om integration: Välkomna, skydda, främja och integrera

Migration - ANSA

21/02/2017 11:30

Påven Franciskus tog emot det internationella forumet för migration och fred i Vatikanen på tisdagen. Forumets tema är Integration och utveckling: från reaktion till handling och påvens engagemang för detta är tydligt genom upprättandet av den nya avdelningen för integrerad mänsklig utveckling där man även arbetar direkt med frågor kring migration, flyktingar och offer för människohandel.

I sitt tal till forumets deltagare sa påven sammanfattningsvis att migration är ett fenomen i människans historia som handlar om varje människas inneboende längtan efter sin egen lycka. För oss kristna är allt jordiskt liv en resa mot det himmelska hemmet.

Tyvärr är de flesta migrationer påtvingade och beror på konflikter, naturkatastrofer, förföljelse, klimatförändringar, våld, extrem fattigdom och ovärdiga levnadsförhållanden. Dagens migrationsströmmar är de största genom tiderna och detta ökar politikens, civilsamhällets och kyrkans utmaningar att samordna dem på ett effektivt och snabbt sätt.

Vårt gemensamma svar kan formuleras med fyra verb: att välkomna, skydda, främja och integrera. Det är vår plikt och skyldighet att vara civila och solidariska mot bröder och systrar som av olika anledningar tvingas lämna sina ursprungsländer och orter.

Påven riktade uppmärksamheten särskilt till migrerande barn och ungdomar som lever långt ifrån sina familjer och sa att han riktade sitt budskap för Världsdagen för migranter och flyktingar just till dem och underströk återigen att de måste skyddas och integreras och att problemen måste lösas varaktigt. 

21/02/2017 11:30