sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Kyrkoherde i Mosul: Folket har inte mat och vatten

Troende i Alqosh - AP

21/02/2017 10:17

Freden i Irak som påven Franciskus bad om vid söndagens angelus är ännu en dröm. Kyrkoherden i Alqosh strax utanför Mosul fader Ghazwan Baho berättar att folket väster om Tigris saknar mat och vatten och att de är instängda och kan inte ta sig därifrån. FN förbereder mottagningsläger och det kan ge folket en utväg.

En befrielse kan leda till många offer som den i östra Mosul berättar kyrkoherden men hoppas att det ska gå fortare än de tre månader man nu talar om.

Påven röst når alltid de troende i Irak berättar fader Baho och att patriarken står i ständig kontakt med påven. I lördags gjorde församlingen en procession upp till en kulle där de satte upp ett 12 meter högt kors. Där bad de hela natten för att detta kors är deras frälsning och styrka.

21/02/2017 10:17