sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Ekumenik

Påven besöker den anglikanska kyrkan All saints i Rom för första gången

Påven Franciskus - REUTERS

20/02/2017 16:11

På söndagen kommer påven Franciskus att göra en historisk besök i den anglikanska församlingskyrkan All Saints i Rom, tillhörande Church of England. Han blir den första påven att sätta sin fot i en anglikansk kyrka i sitt eget stift som Roms biskop.

Besöket äger rum på eftermiddagen då den Helige Fadern deltar i församlingens Choral Evensong. Efter det välsignar han en ny specialbeställd ikon som har målats i Betlehem. Vid besöket deltar även kardinal Kasper som tidigare var prefekt vid det Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet, och som är ttitulärbiskop i den katolska församlingen i Rom som bär samma namn som den anglikanska, Alla Helgons kyrka på via Appia. Under besöket påbörjar dessa två församlingar en ekumenisk samverkan.

Påven Franciskus besök äger rum som en del av 200-årsjubilet för All Saints, som föddes som en liten bedjande engelsk kommunitet i Rom den 27 oktober 1816, många år innan den katolska kyrkan hade återvänt till England. Den nuvarande kyrkan, nära Spanska trappan, byggdes mer än ett halvt sekel senare, ritad av en av de mest berömda brittiska arkitekter från den viktorianska eran, George Edmund Street.

Kyrkan är en del av den Anglikanska kyrkans Europa stift, Ärkediakonit av Italien och Malta, som nyligen beviljades rättsligt erkännande från den italienska staten. Alla Helgons kyrka är den största anglikanska församling i Italien. Stiftsbiskopen Robert Innes kommer att välkomna påven Franciskus, som under sitt besök kommer att hålla en predikan och efter det kommer han att svara på frågor från medlemmar i församlingen. 

20/02/2017 16:11