sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Heliga Stolen vid OSSE om militärkaplanernas roll

Kaplan - REUTERS

16/02/2017 09:13

Msgr. Janusz S. Urbańczyk, Heliga Stolens ständige observatör vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och andra internationella organisationer I Wien talade 15 februari vid OSSE:s forum om militärkaplanernas roll i världen såväl i krig som i fred.

Katolska kyrkan har alltid sett till militärers själavård. Krig lämnar sår i människan och soldater som har sett grymhet och förstör bindningar mellan folk och nationer. Kyrkan sänder ut militärkaplaner att ta hand om militärpersonalen och finnas vid deras sida. Som påven Johannes Paulus II har sagt är de som en vakt som ser ut över horisonten för att avvärja faran och främja rättvisa och fred och för att fokusera på livets viktiga värden som rättvisa, förlåtelse och frihet.

Denna själavård för det kristna hoppet om kärlekens och fredens seger över hat och krig för militär personal sker inom ett militärordinariat som inom kyrkan jurisdiktion är det samma som ett stift. Ordinariatet har ansvar för sakramental och pastoral vård för styrkor och deras familjer. För närvarande finns det 36 i världen med fler än 2500 kaplaner.

 

 

16/02/2017 09:13