sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Ekumenik

Koch och Hilarion firar årsdagen sedan mötet mellan påven och Kirill

Påven Franciskus och patriark Kirill - ANSA

15/02/2017 09:08

Som efter alla stora historiska händelser krävs det tid för att mötet i Havanna mellan påven Franciskus och patriarken Kirill ska bära frukt sa kardinal Kurt Koch på årsdagen sedan mötet mellan de två då han träffade metropoliten Hilarion vid universitetet i Freiburg i Tyskland.

I sitt inlägg vid mötet talade kardinal Koch om tre möjliga vägar att gå som påven Franciskus talar om: helgonens ekumenik, kulturens ekumenik och den gemensamma handlingens ekumenik. Bön om helgonens förböner för full enhet mellan kristna, kulturella möten mellan katoliker och ortodoxer för förståelse för de olika kyrkorna och gemensamt arbete för de kristna i Mellanöstern för religionsfrihet och soldaritet men de fattiga, familjer och unga.

Kardinal Koch uttrycker vikten av en fördjupad relation mellan de båda kyrkorna för att den kan leda till positiva resultat inom den internationella teologiska dialogen.

15/02/2017 09:08