sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Kardinal Baldisseri om riskerna med en sentimental förståelse av äktenskaplig kärlek

Kardinal Baldisseri med påven Franciskus under Familjesynoden - ANSA

14/02/2017 18:51

Sankt Valentin är staden Ternis skyddshelgon, och i samband med att Terni på tisdagen firade sitt helgon, hade det arrangerats en konferens under vilken kardinal Baldisseri deltog. Han höll ett föredrag i vilket han utgick från påven Franciskus apostoliska uppmaning Amoris Laetitia för att tala om vikten av förberedelser inför äktenskapets sakrament.

Kyrkan behöver ett nytt katekumenat för äktenskapsförebeeredelser, liksom alla sakramentala processer kräver katekumenat”, sa han, ”som ett motgift mot spridningen äktenskap som är ogiltiga eller inkonsekventa. Det påpekade även påven Franciskus den 21 januari i sitt möte med den romeska äktenskapsdomstolen, Sacra Rota.”

Kardinal Baldisseri, som är biskopssynodens generalsekreterare belyste en viktig aspekt i dagens utmaning med irreguljära äktenskapssituationer, att bemöta problemet i ett annat skede, dvs innan det är ett problem, innan det är ett äktenskap, eller ett eventuellt sådant i behov att granskas av äktenskapsdomstolen. Om det tar närmare 6 år av förberedelser för att bli katolsk präst, är det ohållbart att ett blivande äkta par endast behöver några korta möten med en präst innan man kan få ta emot ett liknande sakrament, i vilket man viger sitt liv.

Kardinalen underströk detta, att man inte kan begränsa förberedelserna till en serie tematiska träffar om praktiska formaliteter, utan att det snarare rör sig om en djup vägleding i vad äktenskapet är, och i de fall som man under denna vägledning upptäcker att det finns skillnader i ståndpunkt som ibland involverar grundläggande frågor, måste man våga ifrågasätta eller skjuta upp äktenskapet, för att paret inte har fördjupat sig tillräckligt i innebörden av sakramentet.

Kardinalen förklarade vidare riskerna med en alltför sentimental förståelse av förhållandet, byggt på känslor av kärlek och attraktion. Prästerna måste undervisa paret i vad kärlek är för något, och ge dem konkreta referenspunkter, om framtida problem och hinder uppstår i äktenskapet. Den äktenskapliga kärleken skiljer sig inte från den kärlek som den korfäste Kristus visar då han offrar sitt liv av kärlek, och det är viktigt att kyrkan förklarar att det är något mycket större än romantisk kärlek det ytterst är frågan om i äktenskapets sakrament. Under den senaste Familjesynoden uttryckte synodsfäderna önskan att kyrkan ska följa de nygifta under de första åren efter äktenskapet, för att förhindra att de överger kyrkans gemenskap, och ensamma bemöter de första viktiga stegen i erfarenheterna av familjelivet.

 

14/02/2017 18:51