sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

11 februari - på Jungfru Maria av Lourdes dag påvligt sändebud till Medjugorje

Jungfru maria av Lourdes - RV

11/02/2017 12:02

Den 11 februari firar den katolska kyrkan Jungfru Maria av Lourdes, och samma dag infaller de sjukas världsdag. Påven Franciskus har skrivit det 25 budskapet då dagen instiftades år 1992 av påven Johannes Paulus II.

Som påvligt sändebud i Loudes hade påven på lördagen bett sin statsekreterare kardinal Pietro Parolin att representera honom i Lourdes under den Heliga Mässan som kardinalen firade där och senare den Eukaristiska tillbedjan. Samma dag som man firar Jungfru Marias uppenbarelse i Lourdes, informerar Heliga Stolen om att påven Franciskus valt att sända msgr. Henryk Hoser, ärkebiskop av Warszawa i Polen till en annan plats som sedan över 30 år är en mariansk vallfärdsort, Medjugorje, som apostolisk representant för den Heliga Stolen. 

Syftet med detta updrag är enligt pressmeddelandet ”att skaffa fördjupade kunskaper om den pastorala situation i Medjugorje och, framför allt, granska de troendes pastoralvård när de når vallfartsorten som pilgrimer, och därefter föreslå pastorala initiativ inför framtiden. Besöket är därför av ren pastoral natur. Msgr. Hoser ska under tiden fortsätta att vara ärkebiskop av Warsawa och slutföra sitt uppdrag i Medjugorje före sommaren."

Anledningen till detta förtydligande är att kyrkan ännu inte har uttalat sig om de eventuella Mariauppenbarelser som man i Medjugorje säger har pågått sedan juni 1981 då sex barn sa sig ha sett Jungfru Maria, som ska ha framfört sitt budskap till dem. Budskap som sedan dess fortsätter att förmedlas till några i gruppen, som nu är vuxna.

Väntan på ett kyrkligt erkännande av Mariauppenbarelserna är stor, men kyrkan har alltid varit försiktig vad gäller privata uppenbarelser. I påvens möte med ordenssuperiorer, där påven svarade på en serie frågor, som publicerades i jesuiternas tidskrift Civilta’ Cattolica just den 11 februari, uttrycker sig dock påven Franciskus med en viss tveksamhet till vad man kan tolka riktar sig mot budskapen från Medjugorje när han svara på frågan om varför kommande tre världsungdomsdagar har teman som fokuserar på Jungfru Maria:

"Det marianska temat på kommande Världsungdomsdagar var en efterfrågan från Latinamerika, som har en stark vördnad för Jungfru Maria", sa påven. "Det är sant att Latinamerika är mycket marianskt, och jag anser att det är något gott. Men den verkliga Jungfru Maria! Inte Maria som en chef på ett postkontor som varje dag skickar ut meddelanden som: "Mina barn, gör det här och sedan nästa dag så gör då det där." Nej, inte detta. Den verkliga Maria genererar Jesus i våra hjärtan, som en moder. Detta mode att se Jungfru Maria som en superstar som en huvudperson som sätter sig själv i centrum, det är inte katolskt.”

Det var inte första gången som påven Franciskus uttalade sig i dessa termer. På liknande sett har han beskrivit sin tvivel över att Jungfru Maria skickar kontinuerliga ”brev som om hon jobbade på posten”, under sina predikningar i Sankta Martas kapell.

Men uppenbarelsen i Lourdes är en av ett femtontal erkända Mariauppenbarelser i kyrkans historia. Den första uppenbarelsen i Massabielle grottan utanför den lilla bergsbyn i Pyrenéerna ägde rum den 11 februari  1858,  inför en 14 årig flicka, Bernadette Soubirous (1844-1879). Allt som allt räknar Lourdes 18 uppenbarelser, under vilka Jungfru Maria ber Bernardette gräva fram en källa med klart vatten i grottan och ber henne be prästerna att låta bygga en kyrkan på platsen. När Bernardette i uppenbarelsen den 25 mars 1858, frågar den vackra Frun vad hon heter svarar hon ”Jag är den Obeläckade Avlelsen” vilket inte flicka förstår vad det betyder, men fyra år tidigare, 1854,  hade påven Pius IX proklamerat dogmen om Jungfru Marias obefläckade avlelse.

Den 11 februari är även dagen då påven emeritus Benedictus XVI meddelade att han skulle avgå, för fyra år sedan, 2013. Det är även en festdag i Vatikanstaten, en slags nationaldag, då det var den 11 februari som Vatikanstaten kom till för 88 år sedan, genom Lateranpakten, en överenskommelse som skiljde territoriet på Vatikankullen från Italien, för att garantera den Heliga Stolens oberoende. 

11/02/2017 12:02